Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Støtter endringer på taxisiden

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 01.03.2017
I desember kom Samferdselsdepartementet med forslag til endringer i Yrkestransportlovens bestemmelser på taxisiden. Høringsfristen var 1. mars, og NHO Transport støtter forslagene til endringer. Disse består av nye regler for samkjøring, heving av aldersgrense for løyve til 75 år og opphevelse av tilslutningsplikten og -retten.

NHO Transport hadde et møte med taxi-medlemmene 23. februar, hvor forslag til endringer ble gjennomgått. Det var bred støtte til de foreslåtte endringer, men en av medlemsbedriftene ønsket ikke å støtte forslaget om å oppheve tilslutningsplikten og -retten. Dette selskapet vil dermed sende inn separate høringskommentarer.

– Det var en viss frykt for at opphevelse av tilslutningsplikten ville medføre svenske tilstander, hvor man har en del såkalte "friåkare". Disse opererer fritt og i en slags gråsone i forhold til det regulerte markedet. For å unngå dette, har NHO Transport foreslått at disse operatørene under visse omstendigheter kan fratas sine respektive løyver. De som eventuelt får kjøre fritt, uten å være tilsluttet en sentral, må underlegges samme krav til rapportering og sporingsmuligheter som andre løyvehavere, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les høringskommentarene her

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no