Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Støtter opprettholdelse av UP

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 29.11.2017
NHO Transport avga nylig høringssvar angående fremtidig organisering av politiets beredskapsressurser. Et utredningsarbeid har blant annet anbefalt at trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene.

Dette er et scenario som skaper bekymring av hensyn til en mulig nedprioritering av dagens trafikksikkerhetsarbeid. UP har i dag et høyere aktivitetsnivå enn politidistriktene, i tillegg til institusjonalisert kompetanse. NHO Transport støtter derfor Trygg Trafikks felles opprop med totalt 16 andre organisasjoner om å opprettholde UP. Dette kan du lese her. 

Foreningen etterlyser derimot større fokus på kontroll og tilsyn. NHO Transport har tidligere tatt til orde for et "transportpoliti", som gjerne kan organiseres rundt dagens UP. Dette vil innebære et tverretatlig samarbeid med operativ drift, med myndighet til å sanksjonere «der og da». I turbuss sektoren forekommer blant annet lovbrudd i forhold til kjøre- og hviletidsbestemmelser, kost & losji, samt forskrift om allmengjøring av tariffavtale for persontransport.

Les vårt høringssvar her.
 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no