Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Trafikkmessige utfordringer på E-18 i Bamble

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 28.03.2017
E-18 gjennom Bamble i Telemark vil bli stengt fra 21. april. Trafikken skal da primært følge gamle E-18 gjennom Bamble og over den gamle Breviksbrua, men det finnes også omkjøringsveier. Det kan forventes omfattende kø og forsinkelser, noe som vil bli spesielt merkbart når sommerens helgetrafikk setter inn.

Det er i overkant av 20 år siden ny E-18 gjennom Bamble ble åpnet, og det er nå tid for en omfattende rehabilitering av tunnelene. Dette er et omfattende arbeid, som etter planen vil bli sluttført sommeren 2018. Den gamle Breviksbrua og Høgenheitunnelen har blitt rehabilitert de siste årene, og omkjøringen vil ta mindre enn fem minutter uten kø. Når sommerens helgetrafikk setter inn, kan man nok påvente omfattende kø og lang tid for å komme seg gjennom Bamble.

 

Gi plass for nyttetrafikken

– Det finnes omkjøringsveier, men disse er lite egnet for godskjøretøy og busser. Utfordringene blir imidlertid størst for ekspressbussene. Disse skal dekke faste holdeplasser og kan dermed ikke velge alternative veier ved større trafikkbelastninger. Dessuten skal ekspressbussene korrespondere med lokal rutetrafikk underveis, noe som blir ekstra vanskelig ved kø og forsinkelser, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Alternativ vei er primært Fylkesvei 353 om Porsgrunn. Men denne tar 20-30 minutter lengre tid enn dagens E-18. Kommer man fra Oslo-området, kan det også være et alternativ å ta av allerede i Sande og kjøre Riksvei 32 over Siljan. Man kan så fortsette helt til Drangedal og komme ned igjen på E-18 ved Kragerø.  

– Vi håper at personbilsjåfører vil velge omkjøringsveiene slik at køene i Bamble blir redusert. På denne måten kommer nyttetrafikken i form av busser og godskjøretøy raskere frem. I tillegg vil belastningene på lokalmiljøene i Bamble bli mindre, avslutter Stordrange.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no