Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Vegdirektoratet informerer om Nordbytunnelen

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 03.10.2017
NHO Transport med flere medlemmer deltok nylig på møte med Vegdirektoratet i forhold til den pågående oppgraderingen av Nordbytunellen, en situasjon som har ført til store forsinkelser for busser, turbiler og godstransport. I denne forbindelse ble forslag til tiltak som kan redusere køen presentert.

Det har siden begynnelsen av September vært helstengt i det nordgående løpet i Nordbytunellen for oppgradering og vedlikehold. Arbeidet er forventet avsluttet tidlig i Desember. Dette er første gang Vegdirektoratet har åpnet for at rushtrafikken avvikles med skiftende kjøreretning for økt framkommelighet i rushtiden med normal kapasitet gjennom tunellen, men med redusert hastighet.

Medlemmer av NHO Transport understreket utfordringer som følge av at kjøreretningen snus kl 12, noe som har forårsaket en vedvarende forplantning av køer utover ettermiddagen. Flere fra næringen uttrykte forsinkelser på mer enn 30 minutter. 

Av tiltak ble det foreslått å åpne begge filer for toveis kjøring i det åpne løpet hele døgnet med redusert hastighet, hvor tungtrafikken henvises til omkjøring via Nessetveien. Vegdirektoratet informerte derimot om at toveiskjøring i det ene tunnelløpet ikke var aktuelt med hensyn til trafikksikkerhet. Et foreslått alternativ var derfor permanent enveiskjøring i det åpne tunnelløpet og over Nessetveien.

Videre ble det foreslått å åpne Oslofjordtunellen for kjøretøy med tillat totalvekt under 30 tonn. Her kan følgebil benyttes om nødvendig. Dagens ordning med restriksjoner på lengde framfor vekt ekskluderer kjøretøy lengre enn 12 meter, noe som får konsekvenser for de fleste busser på 12,40 meter. Vegdirektoratet informerte i begynnelsen av Oktober om at de nå jobber med hvordan det tekniske og juridiske ved et vektforbud skal innrettes, og snarlig avklaring er ventet.

Til sist ble det foreslått at Hvassumbakkene ikke skal stenges for lette kjøretøy, og om nødvendig at Bastø fosen utvider rutetilbudet. Det å unngå veiarbeid på aktuelle omkjøringer ble også fremhevet som viktig i perioden tunellen holder stengt.    
     
NHO Transport benyttet anledningen til å fremheve at et informasjonsmøte burde i framtiden komme i god tid i forkant av liknende stenginger. Vegdirektoratet informerte om at Nordbytunellen igjen vil helstenges på samme tidspunkt fra slutten av August 2018, med ferdigstillelse i begynnelsen av November 2018. 
 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no