Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Vil tillate selvkjørende kjøretøyer i Norge

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 03.03.2017
En ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøyer på veg er foreslått. For kollektivtrafikkens del støtter NHO Transport Samferdselsdepartementets tilnærming. Utprøvingen bør foregå i et samarbeid med fylkeskommunene og busselskapene som har kontrakt med fylkeskommunene.

NHO Transport er positiv til at regelverket utvikles for å møte teknologisk utvikling.

Les NHO Transports høringssvar.

Utprøvingen må skje under streng offentlig regulering slik at man får empiriske data for hvordan selvkjørende kjøretøyer fungerer i det norske trafikkbildet. NHO Transport etterspør regulering av ulemper for tredjemann og belyser mulige trafikale utfordringer ved bruk av selvkjørende kjøretøyer.

For kollektivtrafikkens del foreslår Samferdselsdepartementet en prøveordning innenfor eksisterende løyveordning og anbudskontrakter.

-Dette gjør det mulig å samordne det totale kollektivtilbudet på en effektiv og helhetlig måte innenfor et marked og tilrettelegge for systematisk kompetanseheving i en utprøvingsfase, sier Jofri Lunde næringspolitisk sjef i NHO Transport. 

 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no