Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyttige veiledere

 • Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

  NHO har med utgangspunkt i ny IA-avtale utarbeidet en veileder for arbeidsgivers oppfølging av sykmeldte. Skjemaene i veilederen kan brukes slik de foreligger, eller du kan tilpasse disse etter eget behov.

 • Friskbuss

  Friskbuss-prosjektet ble gjennomført i perioden 2002 til 2007. Målet var et bedre arbeidsmiljø for bussjåførene. Prosjektet har vist at bedriftene selv kan bidra med vesentlige forbedringer i forhold til sjåførenes arbeidsmiljø – bl.a. gjennom organisatoriske tiltak som ulike former for teamorganisering. En satsing på dette gir både mer fornøyde sjåfører og lavere sykefravær i løpet av prosjektet.

 • Håndbok i krise- og beredskapsledelse

  NHO Transport har utarbeidet en ny håndbok i krise- og beredskapsledelse. Formålet med håndboken er primært å forebygge ulykker, men også å forberede beredskapsledelsen i transportbedriftene på hvilke tiltak som må iverksettes når en ulykke først har inntruffet.

 • Trivsel og helse

  Sommeren 1998 igangsatte NHO Transport prosjektet "Trivsel og helse i busselskapene". Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet. Gjennom dette prosjektet fant man gjennom ulike pilotbedrifter frem til gode løsninger på konkrete arbeidsmiljøproblemer i bransjen. Det har siden dette bl.a. skjedd en del lovendringer som gjør at heftene ikke er oppdaterte, men de vil fortsatt kunne by på nyttige tips.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no