Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Om NHO Transport

Tips en venn om denne artikkelen

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for norske transportselskaper. Foreningens medlemmer er busselskaper, aktører innenfor skinnegående persontransport, taxiselskaper og godsbedrifter.
Visjon:

Vi skal sørge for: Gode og miljøvennlige transporttjenester, som gir merverdi for brukere og samfunn.

NHO Transports medlemmer...
  • dekker rundt 90 prosent av kollektivtransporten i Norge, målt i antall reiser
  • frakter årlig 450 millioner passasjerer
  • har rundt 16 000 ansatte
  • omsetter årlig for ca 10 milliarder kroner
  • har omkring 7 800 rute- og turbusser, 2 000 godsbiler og i overkant av 300 skinnegående vogner
Påvirkning

NHO Transport har et utviklet kontaktnett mot sentrale myndigheter på ulike områder og er høringsinstans i samferdselspolitiske, avgiftspolitiske og andre spørsmål som berører næringen.

Forhandlinger

NHO Transport oppretter, utvikler og reforhandler overenskomster for ansatte i transportsektoren.

Informasjon

NHO Transport informerer om aktuelle nyheter av spesiell interesse for medlemmene via nettsider, elektronisk nyhetsbrev og fagbladet Transportforum.

Forskning og prosjekter

NHO Transport deltar aktivt i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og har utviklingsprosjekter i egen regi innen temaer som miljø, trafikksikkerhet og kompetanseutvikling.

Samarbeid

NHO Transport er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NHO Transport har et nært samarbeid med søsterorganisasjoner i de nordiske land og er medlem av de internasjonale transportorganisasjonene International Road Transport Union (IRU) og International Union of Public Transport (UITP).

Historie

Foreningen ble stiftet i 1929 som Norges Rutebileieres Forbund, og feiret 75-årsjubileum i 2004.
1. februar 2011 skiftet foreningen navn fra Transportbedriftenes Landsforening til NHO Transport .
Les mer: Velkommen til NHO Transport

I et eget bilag til Fagbladet Transportforum blir historien om dannelsen av foreningen og rutebilens betydning omtalt.
Last ned og les mer om foreningens 75-års jubileum

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no