Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Pressemeldinger

 • Krafttak for bussbelte

  Bare 42 prosent bruker sikkerhetsbelte om bord i buss. Belte redder liv og er påbudt å bruke. Statens vegvesen og NHO Transport tar nå et krafttak for å få beltebruken i busser opp. En egen kampanje rettet mot passasjerene gjennomføres nå på en rekke ekspress- og flybusser over hele landet. Målet er at flere skal bruke belte i buss, og kampanjen fikk bred dekning på TV2 Nyhetskanalen 17. februar.

 • Stordrange til Transportbedriftene

  Jon H. Stordrange er ansatt som ny administrerende direktør i Transportbedriftenes Landsforening (TL), som er tilsluttet NHO. TL organiserer nær 150 av landets største transport- og kollektivtrafikkselskaper. Medlemsbedriftene utfører rundt 90 prosent av kollektivtransporten i Norge og transporterer mer enn 380 millioner passasjerer hvert år.

 • Ny bransjestandard for reisegaranti

  Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserer nå sin felles bransjestandard for reisegaranti. TL og Kollektivtrafikkforeningen mener det er nødvendig å styrke kollektivtilbudets attraktivitet og konkurransedyktighet i forhold til bilen ved å gi kundene bedre rettigheter ved forsinkelser og driftsforstyrrelser.

 • Fjerning av avgiftsfritak på biodiesel er dårlig miljøpolitikk

  Utfasing av fritak for autodieselavgift vil gi dyrere kollektivtransport for fylkeskommunene og hindre satsing på biodiesel på bussene.

 • For liten økning i belønningsordningen

  Regjeringen følger ikke opp egne løfter om styrking av kollektivtrafikken.

 • Nasjonal transportplan møter ikke den lokale kollektivtrafikkens hovedutfordringer

  Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) tar i for liten grad innover seg de utfordringene som den lokale kollektivtrafikken med buss, T-bane og trikk står overfor. TL mener NTP bør suppleres med en nasjonal strategi for utvikling av kollektivtrafikken hvor fokus rettes mot hvordan kollektivtrafikken kan ta den forventede framtidige veksten i personbiltrafikken.

 • Vern om kollektivfeltet

  Det er ingen grunn til å gi lastebilene tilgang til kollektiv- og sambruksfelt slik Norges Lastebileier-forbund foreslår. Vår vurdering er at dette vil redusere kollektivtrafikkens framkommelighet i byene og på innfartsårene. Dette vil svekke kollektivtilbudet ved at reisetiden blir lengre for kollektivkundene, og at punktligheten i tilbudet blir dårligere sier Transportbedriftenes Landsforening (TL), Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF) i et felles brev til Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.

 • Belønningsordningen spises opp av økning i dieselavgiften

  Transportbedriftenes Landsforening (TL) er positiv til økningen i belønningsordningen for kollektivtrafikk, men TL tror ikke at en økning på 160 millioner kr i belønningsordningen alene, vil medføre at den lokale kollektivtrafikken blir styrket.

 • Økt satsing på veg må også sikre framkommelighet for kollektivtrafikken

  Transportbedriftenes Landsforening mener at regjeringens satsing på økt vegutbygging i større grad må vris til å inkludere tiltak for kollektivtrafikken. To av tre kollektivreiser skjer med buss – og vegsatsingen må bidra til et mer konkurransedyktig kollektivtilbud, slik at det blir mulig å få raskere reisetid og hyppigere avganger.

 • Unødig provoserende av statsråden

  Vi har lenge vært klar over at flertallsregjeringen har hatt ønske om å styrke ansattes rettigheter ved å innføre rettigheter lik de som benyttes ved virksomhetsoverdragelse i forbindelse med anbud i kollektivtransporten. Transportbedriftenes Landsforening (TL) finner det likevel unødig provoserende når statsråd Liv Signe Navarsete i forbindelse med fremleggelsen av forslaget til regelverk bruker begrepet "sosial dumping".

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no