Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Presseklipp

 • Trygg samferdsel

  Vi fortsetter satsinga på kollektiv. Vi har allerede oppnådd mye gjennom systematisk og solid arbeid gjennom mange år, over 75 % av bussflåten i Opplandstrafikk har nyeste motorteknologi og benytter fossilfritt drivstoff.

  15.12.2017 - Oppland arbeiderblad
 • Satelittbasert veiprising må utredes

  Norge vil bli det første landet der grunnlaget for drivstoffavgifter forvitrer fordi vi går over til elektriske kjøretøy. Dette, sammen med den kostbare men stadig mer omseggripende innkrevingen av bompenger, gjør det nødvendig å finne fram til smartere måter å finansiere veiene på. Satellittbasert veiprising er svaret. Dersom et slikt system skal kunne innføres om åtte-ti år, må utredning og planlegging starte nå.

  14.12.2017 - Samferdsel
 • Hordaland satsar på biogass

  – Vi har eit stort potensiale for biogass i Hordaland. Det er miljøvennleg energi som kan bidra til reduserte utslepp, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun. Fylkesutvalet har vedteke strategi for bruk av biogass.

  13.12.2017 - Hordaland fylkeskommune
 • Nå slutter ingen sjåfører når de fyller 62 år

  Nettbuss Trondheim er nominert til prisen Årets seniorprofil 2017 for sitt systematiske arbeid med å rekruttere og beholde seniormedarbeidere. I tillegg har virksomheten utviklet enkle, virksomme seniortiltak og endret organisasjonskulturen i tett samarbeid med fagforeningen.

  13.12.2017 - Seniorpolitikken.no
 • Hvordan få bussen til å gå på skinner?

  Kantstopp har vært i medievinden, men hva mer kan få bussen fortere fram?

  11.12.2017 - Transportøkonomisk institutt
 • Alkolås kan bli påbudt

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier bussjåfører har et spesielt ansvar for å ivareta sikkerheten til sine passasjerer og omgivelser.

  08.12.2017 - Samferdselsdepartementet
 • Ikke grunnlag for å si at kantstopp er mer trafikkfarlige

  Vegvesenet anbefaler noen steder å bytte ut tradisjonelle busslommer med moderne kantstopp. Men er den nye løsningen mer trafikkfarlig enn den gamle?

  01.12.2017 - Samferdsel & infrastruktur
 • Oslo har fått sine første elbusser

  Fem batterielektriske busser er på plass i Oslo, og klargjøres nå for å kjøre i trafikk. Elektrisk leddbuss og underveislading testes for første gang i Norge når tre operatører skal kjøre med to busser hver på tre linjer med tre ulike ladesystemer i en to års pilot.

  30.11.2017 - Mynewsdesk
 • Sterk økning i kollektivbruken

  Persontransporten med jernbane, sporvei og buss økte markert fra 2015 til 2016, mens bruken av personbil viste tegn til å flate ut. Godstransporten med jernbane gikk også opp.

  29.11.2017 - Statistisk sentralbyrå
 • Førerløse busser på veiene om kort tid

  Flere av Norges største byer kan få førerløse busser på veiene de neste årene. I dag stemmer Stortinget over en ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy, og det blir trolig flertall for forslaget.

  28.11.2017 - NRK
 • Oslo-elbusser på startstreken

  Ingen stor sak i global sammenheng, men lokalt vil dette bli lagt merke til av mange – og verdsatt av mange: Nye elbusser står på startstreken for å bli satt i rutetrafikk i Oslo.

  27.11.2017 - Samferdsel
 • Byrådet dekker kollektivmoms

  Byrådet vil dekke tapet kollektivtrafikken i Oslo blir påført når regjeringa aukar momsen på kollektivtenester utan å kompensere dette fullt ut. Ruter har rekna ut at gapet er på 14 millionar kroner for Oslo.

  23.11.2017 - NRK Østlandssendingen
 • IVECO Daily Blue Power er International Van of the Year 2018

  Daily Blue Power – IVECOs nye bærekraftige varebilserie for ubegrenset tilgang til urbane områder – er valgt til International Van of the Year 2018 av en jury bestående av 25 velrennomerte nyttekjøretøy-journalister fra hele Europa:

  23.11.2017 - Mynewsdesk
 • Med superbusser kan vi bygge en bybane uten skinner

  Byutvikling, trivsel, vekst og ivaretagelse av gode lokalområder fordrer tilgjengelighet, enkel og effektiv forflytting mellom bosted og arbeidsplasser. Persontransporten må flyttes fra bil til kollektive løsninger.

  22.11.2017 - Drammens Tidende
 • Skal produsere batterier til 3000 elbusser årlig.

  Flere av Europas storbyer pensjonerer nå dieselbusser til fordel for elektriske alternativer. Ulike produsenter deler sine planer om nye, større batterifabrikker (se faktaboks). Selv om mange av aktørene påstår at de lager den største fabrikken, er planer som kjent gjerne av det fremtidige slaget.

  22.11.2017 - Teknisk Ukeblad
 • Flertallet i Oslo ønsker et tilnærmet bilfritt sentrum

  «Et flertall av Oslos befolkning ønsker at Oslo sentrum skal bli tilnærmet bilfritt»

  21.11.2017 - faktisk.no
 • Ny bypakke for Bergen

  - I tråd med ønsker og vedtak fra lokale folkevalgte myndigheter har vi i dag lagt frem forslag om en ny bypakke for Bergen. Forslaget vil blant annet sikre den lokale finansieringen av den videre utbyggingen av Bybanen til Fyllingsdalen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  17.11.2017 - Samferdselsdepartementet
 • Nye Oslo S åpner for storstilt byutvikling

  Nå foreligger de to forslagene til hvordan Oslo S skal bli med den nye bussterminalen. Uansett valg, vil dette åpne for en storstilt transformasjon av hele området.

  16.11.2017 - Estate nyheter
 • Fra bompengepakker til bymiljø- og byvekstavtaler

  Bymiljø- og byvekstavtalene framheves som et av statens viktigste redskap for å nå nullvekstmålet. Men hvordan skal de forskjellige avtalene som nå inngås mellom norske byområder, fylker og stat forstås?

  14.11.2017 - Samferdsel
 • På vei inn i moderne mobilitet

  Alstom har en visjon om smart mobilitet; reisene skal ha flyt, være effektive og attraktive. Selskapet går fra å være togprodusent til å bli en tilrettelegger for moderne mobilitet. – Vi må ha tro på fremtiden. Alstom skal være arkitekter for nye mobilitetsløsninger, sier Henri Poupart-Lafarge, konsernsjef i Alstom.

  13.11.2017 - Samferdsel & Infrastruktur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209
Viser fra 1 til 20 av totalt 4174 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no