Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

Presseklipp

 • Vinterutfordringer på vei og kabotasje

  - Vi har lenge hatt flere utfordringer knyttet til ulovlig kabotasje og til tungbiltrafikken på norske vinterveier.

  04.02.2016 - Samferdselsdepartementet
 • - Hydrogendrift er fremtiden

  Under Zeros Forum for fornybar transport tok vi en prat med en av de ledende aktørene innen elektriske lastebiler, Eric Beers fra HyTruck. Dette er hans visjoner for fremtiden.

  04.02.2016 - Norges Lastebileier-Forbund
 • Opptur for kollektivtrafikken

  Hvordan er det mulig? I Trondheim har busstrafikken eksplodert de siste fem årene, og 15.000 bilførere og bilpassasjerer har valgt å sette igjen bilen hjemme - hver dag. Nå satser Trondheim på superbusser.

  03.02.2016 - Fagbladet
 • Elektriske busser - Ladehybrider

  Siemens og Volvo har gjennomført en mulighetsstudie for fremtidens busstransport i Oslo som de fremla på et møte arrangert av Zero i Oslo. Selv om de to er aktører med sterke interesser i elbusser, peker studien på interessante konklusjoner.

  03.02.2016 - Teknisk Ukeblad
 • Unikt samarbeid for å få flere i jobb som bussjåfører

  Daniel Crisera gleder seg til å begynne i fast jobb som bussjåfør. Unikt samarbeid for å få flere i jobb som bussjåfører Sogneprodukt har et helt unikt Ringer i Vannet samarbeid med NHO bedriften Nettbuss i Sogndal.

  02.02.2016 - Attføringsbedriftene
 • Godkjenning av tunge kjøretøy

  Lanserer pilotprosjekt som skal skape større forutsigbarhet og mer likebehandling for brukerne.

  02.02.2016 - Yrkesbil
 • Teknologidrevet kollektivtransport

  Smart bruk av ny teknologi kan gjøre kollektivtransporten mer attraktiv og dermed få flere til å la bilen stå dette var i sum ett av budskapene samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen leverte til deltagerne i Kollektivforums årskonferanse 2016.

  02.02.2016 - Tidsskriftet samferdsel
 • Rushtidsavgift i Bergen

  - Flere byer bør vurdere høyere bomavgifter i rushtiden, slik Bergen nå har innført.

  01.02.2016 - Transportøkonomisk institutt
 • Nettbuss fikk Indre Nordmøre

  Nettbuss fikk Indre Nordmøre Nettbuss har vunnet kontrakten om buss-transport på Indre Nordmøre i 10 år fremover.

  01.02.2016 - NRK Møre og Romsdal
 • - For lite ambisiøse kollektivplaner

  Målet om nullvekst i biltrafikken er for lite ambisiøst når de store kollektivprosjektene skal planlegges, mener Naturvernforbundet. Færre biler må være målet, ifølge forbundet.

  29.01.2016 - NRK Østlandssendingen
 • Moms på kollektivtransport

  - Fjern momsen, og få flere til å reise kollektivt.

  28.01.2016 - Solabladet
 • Trolleyer - og andre gode busser

  Den røde buss vakte en viss oppsikt i Stavanger sentrum, men skremte langt flere på Jæren. De' e sjynt å kjøra byss, skrev Ajax i sin klassiske revyvise fra 1930-tallet.

  28.01.2016 - Bokstaver
 • Starter sin egen buss-gransking

  - Det er nok mange som nå for alvor lurer på hva som egentlig har foregått mellom fylkeskommunen og Nettbuss, og hvorfor det er så vanskelig å rydde opp en gang for alle på en tillitvekkende måte, sier administrerende direktør i Konkurrenten,

  27.01.2016 - Agderposten
 • Lastebilen betaler for andres forurensing

  Fra mandag innføres rushtidsavgift i Bergen som et tiltak for å redusere biltrafikken og gi renere byluft.

  27.01.2016 - Norges Lastebileier-Forbund
 • Tide Bus Danmark A/S signerer historisk kontrakt med Fynbus

  I begynnelsen av januar fikk Tide ASA melding om at det heleide datterselskapet Tide Bus Danmark A/S fikk tildelt det utlyste anbudet for kjøring av regionalbusser på Fyn og Langeland.

  26.01.2016 - Oslo Børs
 • Slik blir den nye E18

  Ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal er planlagt bygget mellom 2016-2019. Se visualiseringen fra Multiconsult av hvordan delstrekning 2 skal se ut. - Den nye veien vil sørge for bedre sikkerhet og fremkommelighet.

  25.01.2016 - Samferdsel & Infrastruktur
 • Intelligente transportsystemer - ITS

  Hva om det i fremtiden blir ulovlig å kjøre bilen selv fordi det er for farlig? Tenk om biler i fremtiden ikke kolliderer eller kjører av vegen? Framtiden er nærmere enn vi tror og det handler om intelligente transportsystemer - ITS.    

  25.01.2016 - Samferdsel & Infrastruktur
 • Store muligheter for å øke samfunnsøkonomisk lønnsomhet...

  NTP I rapporten trekkes 13 politikkområder frem. Blant annet samfunnsøkonomisk lønnsomhet knyttet til prosjekter i Nasjonal transportplan (NTP). Mange prosjekter i NTP er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme.

  22.01.2016 - Transportøkonimisk institutt
 • Med samferdsel bygger vi Trøndelag

  Gode samferdselsløsninger er helt avgjørende for å utvikle regionen Trøndelag. Et samlet Trøndelag vil styrke også samferdselsområdet.

  22.01.2016 - Sjørdals-nytt
 • Billigere busspriser for å bedre luftkvaliteten

  Billigere busspriser er et av tiltakene fra Østfold SV for å bedre luftkvaliteten. - Vi mener det må tas umiddelbare grep for å bedre luftkvaliteten i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg, sier leder i Østfold SV, Leif Christensen, til SA.

  21.01.2016 - Sarpsborg Arbeiderblad
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197
Viser fra 521 til 540 av totalt 3939 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no