Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nytt opplæringstilbud for å bli bussjåfør

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 20.03.2012
Til høsten igangsettes et nytt opplæringstilbud for bussjåfører i videregående skole. NHO Transport har sammen med arbeidstakerorganisasjonene arbeidet med tilpasninger og ekstra krav til opplæringen slik at opplæringen skal skje under trygge og gode vilkår hvor trafikksikkerhet har høyeste prioritet.

Det er Samferdselsdepartementet som har bedt Vegdirektoratet etablere et prøveprosjekt for å stimulere til rekruttering av bussjåfører. - Prosjektet vil gi elever et nytt opplæringstilbud for bussjåfører i videregående skole, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Likestiller utdanning for gods- og bussjåfør

Prøveprosjektet for rekruttering av bussjåfører er etter samme som modell som man utdanner yrkessjåfører for godssektoren. NHO Transport har lenge arbeidet for at utdanning til bussjåfør og godsjåfør skal likestilles når det gjelder aldersgrense for når man kan starte utdanningen.

- Opplæringen skal være trygg og vil i samarbeid mellom skole og bransje bidra til at flere unge får mulighet til å velge bussjåføryrket, sier samferdselsministeren.

Sikkerheten har høyeste prioritet

NHO Transport er glad for Samferdselsdepartementets vilje til å styrke rekrutteringen til bussjåføryrket ved å sette i gang et prøveprosjekt med busslærlinger. - Vi har sammen med arbeidstakerorganisasjonene arbeidet med tilpasninger og ekstra krav til opplæringen slik at opplæringen skal skje under trygge og gode vilkår hvor trafikksikkerhet har høyeste prioritet.  Det har vært fokus på at lærlingene skal kjøre med instruktører i lange perioder og vi har laget regler for hvilke turnuser lærlingene skal kunne kjøre i for å unngå de mest belastede skiftene, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Transport, Terje Sundfjord.

- Det er også viktig å understreke at busslærlinger ikke skal kjøre ekspressbuss eller turkjøring. Det er kun de korte rutene de unge sjåførene skal kjøre. Totalt vil opplæringen over 2 år gjennom et fagopplæringsløp gi bedre og mer utførlig opplæring enn et kort 140-timers kurs, som vil være alternativet for en eldre sjåfør. Gjennom tett oppfølging fra lærebedrift vil virksomhetene kunne følge lærlingen tett og tilpasse oppgavene til ferdighetsnivået og modenheten til den enkelte lærling, sier Sundfjord.

Prøveprosjekt ved ni videregående skoler

Prosjektet kan starte opp skoleåret 2012/2013 ved skoler som har landslinje for yrkessjåfører.

Følgende ni videregående skoler med landslinjer har overfor Vegdirektoratet gitt uttrykk for at de ønsker å delta i prøveprosjektet: Os, Sauda, Sogndal, Kristiansund, Hønefoss, Ole Vig, Solør, Blakstad og Notodden.

Igangsetting av prosjektet

Vegdirektoratet koordinerer prosjektet og vil få på plass nødvendig regelverk. Aldersgrensen for å få førerkort for buss senkes til 18 år for elevene som inngår i prøveprosjektet.

Utdanningsdirektoratet, fylkeskommuner og landslinjer er ansvarlig for søknadsprosess, etablering av lærlingplasser og gjennomføring av opplæringen.

Prosjektet skal evalueres og vil gi dokumentasjonsgrunnlag for å vurdere en eventuell permanent ordning.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no