Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Johnas Førisdahl fra Boreal AS har drømt om å bli bussjåfør siden han var liten. (Foto: Arne J. Gjerstad)

Vellykket rekrutteringskonferanse

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 27.10.2011
NHO Transport arrangerte nylig en vellykket konferanse om rekruttering til bussføreryrket. Johnas Førisdahl fra Boreal AS innledet konferansen med et engasjert innlegg om hvorfor han valgte å bli bussjåfør.

-Fra jeg var liten gutt hadde jeg en drøm om å kjøre buss. I ungdomstiden var jeg med som som ”reservesjåfør” annen hver helg, og hver  jul-, vinter- og påskeferie solgte jeg bussbilletter til ferierende passasjerer, sa Førisdahl entusiastisk.
Han synes bussjåføryrket er veldig bra. Han stortrives på veien, spesielt hvis turene er varierte, går over lange strekninger og det er mange passasjer om bord.  Han så mange fordeler med fleksibel arbeidstid, mens delt skift ikke var like bra. Han så imidlertid en fordel; for eksempel å gå på ski om vinteren mellom skiftene.

Ungdom søker utfordringer

-Skal bussjåføryrket være attraktivt for ungdommen, må forholdene legges til rette for de utfordringer ungdommen søker. Unge sjåfører må derfor tilbys mer tur-, ekspress- og langruter enn hva tilfelle er i dag. Konkurransen med godskjøretøyer må ikke undervurderes. Store lastebiler er tøffe og maskuline, og tiltrekker ungdommen mer enn det busser gjør, sa Førisdahl.

-Lastebilsjåfører tjener også bedre, men irregulær arbeidstid gjør at mange over tid sliter med å opprettholde motivasjonen i dette yrket. Lønnen som bussjåfør må litt opp, sa Førisdahl, og understreket at han for eget vedkommende er avhengig av overtidskjøring for å få regnskapet til å gå opp.

-Gi ungdommen læringslyst

Trendforsker Ole Petter Nyhaug fra OnLive Research, holdt et tankevekkende innlegg om hva ungdommen etterspør i sine yrkesvalg. Innledningsvis avviste han myten om at ungdommer er late og lever i sine egne bobler.

-Ungdommen i dag gidder, de er hardt arbeidende, bruker mer tid på lekser, de engasjerer seg mer, jobber mer ved siden av skolen og fester mindre enn forrige generasjon ungdom. Hovedutfordringer for arbeidsgivere og samfunnet ellers er å gi ungdommen læringslyst, understreket Nyhaug.

-Kontinuerlig læring er det viktigste for ungdommene. Det verste man kan gjøre er å begrense mulighetene for slik læring. Den viktigste motivasjonsfaktoren er det som er viktigst for samfunnet. Det betyr at ungdom ønsker å velge yrker hvor de kan være til nytte, fortsatte Nyhaug.

NHO-undersøkelse

Han refererte ellers til en stor undersøkelse foretatt av NHO som viser at den aller viktigste  påvirkningsfaktoren for valg av yrke er foreldre, søsken og de utdannings- og yrkesvalg disse har foretatt. Nest viktigst er å gi ungdommen en god praktisk opplevelse av det yrkesvalget de selv har interesse for. Nyhaug trakk også fram viktigheten av dyktige utdanningsrådgivere i ungdomskolen, og tilføyde at ungdommen trenger håndfaste og troverdige råd om hvorvidt om et yrke passer eller ikke.

-Bortkastet tid og penger

Nyhaug stilte seg helt uforstående til hvorfor så mange bedrifter og bransjeorganisasjoner bruker all verdens tid og penger på å kommunisere med ungdommen via utdanningsmesser, brosjyremateriell og opplæringsspill.

- Det er bortkastet tid og penger. Skal man kommunisere med ungdommen i dag, må man bruke og beherske den digitale verdenen, sa Nyhaug. Han understreket også at ungdommen opplever det som negativt at de hele tiden utsettes for påtrengende ”salgsteknikker”.

- Ikke selg hele tiden. Gi bare ungdommen saklig og omtenksom informasjon. Det er det de etterspør og forventer, understreket han.

Lønn er hygienefaktor

På spørsmål fra en av konferansedeltakerne om hvorvidt ungdom lot lønnsnivå være bestemmende for hvilket yrkesvalg de tok, sa Nyhaug at ungdommen tar for gitt at den jobb de velger er godt betalt, og at lønnen kun er å anse som en såkalt hygienefaktor.

God rekruttering viktig for å nå kollektivtrafikkmålene

Stortingsrepresentant Susanne Bratli (AP) understreket i sitt innlegg at god rekruttering til  bussføreryrket er en forutsetning for å nå de ambisiøse kollektivtrafikkmålene som nåværende regjering har satt seg.

-Med den store befolkningsveksten som forventes i de større byene kommende tiår, er det en forutsetning at kollektivtrafikken styrkes kraftig. Skal vi lykkes med dette er det avgjørende med god rekruttering til bussjåføryrket. Uten tilfredsstillende rekruttering er det ikke mulig å nå de ambisiøse kollektivmålene, sa Susanne Bratli.

Hun sa seg i den sammenheng tilfreds med at det er positivt at det nå igangsettes en nasjonal prøveordning med en nedre aldersgrense på 18 år for elever som ønsker å ta utdanning på en av de offentlige videregående landslinjene. Hun tilføyde imidlertid at det ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv var betenkelig å redusere aldersgrensen, men stolte på at opplæringen både i de videregående skolene og læretiden i bedrifter var av høy kvalitet og bevisstgjorde elevene i  det store ansvaret de får. 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no