Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Rutebil

 • Det skal sikres fremkommelighet for bussene i kollektivfeltene. Foto: Christian Aubert

  Elbilene ut av kollektivfeltene

  Samferdselsdepartementet har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å vurdere om elbilene må ut av kollektivfeltene. Direktoratet må svare allerede 1. april.

 • Krav om botid for kjøreseddel

  Stortinget har vedtatt en endring i yrkestransportloven med virkning fra 23. januar 2015 som gir hjemmel for krav om fire års botid for utstedelse av kjøreseddel til utenlandske førere av kjøretøy i løyvepliktig persontransport.

 • Kollektivfelt i Bjørvika, Oslo. Foto: Marit Grøttheim

  Handlingsplan for kollektivtransport

  Regjeringen har lagt fram sin handlingsplan for kollektivtransport. Den peker på mange viktige områder for kollektivtransporten, men konkretiserer ikke de økonomiske rammene for en satsing – de må følges opp i de kommende statsbudsjetter.

 • Debatt om kostbare offentlige anbud

  Det offentlige kjøper inn for over 400 milliarder kroner hvert år, og det hevdes at 10 prosent eller omkring 40 milliarder går bort i såkalte transaksjonskostnader. Dagens Næringsliv hadde 30. august en svært omfattende og kritisk artikkel om det norske anbudssystemet. NHO Transport kastet seg på debatten med et innlegg i Dagens Næringsliv 4. september, hvor blant annet anbudspraksisen i deler av Amsterdam blir trukket frem. Les innlegget her.

 • Sikkerhet i buss – rapporten klar

  Ran utgjør den største faren for sjåfører og passasjerer, og det er dermed viktig å intensivere arbeidet for å få kontantfrie busser. Dette er hovedkonklusjonen fra det partssammensatte utvalget som har vurdert sikkerhet i buss. Utvalgets rapport er nå klar, og offentliggjøres i dag.

 • F.v. Bjørn Østbye - NOR-WAY Bussekspress, Ståle Nistov - Nettbuss, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Terje Sundfjord og Jon Stordrange fra NHO Transport.

  Positivt ekspressbussmøte

  Fremkommelighet og rammebetingelser for ekspressbussene må bedres for å sikre et godt tilbud. Dette tok NHO Transport, sammen med NOR-WAY Bussekspress og Nettbuss Express, opp på et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Ikke tilstrekkelig kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

  Regjeringen la i dag fram forslag til kompensasjonsordninger for fjerning av differensiert arbeidsgiveravgift. Disse gjelder primært for transport- og energisektoren, som ikke lenger kan nyte godt av nedsatt arbeidsgiveravgift i enkelte deler av landet.

 • Status for anbud i rutebilnæringen

  79,8 prosent av total ruteproduksjon med buss i Norge er nå anbudsutsatt. Dette utgjør 211,5 av totalt 265 millioner rutekilometer. NHO Transport har klar sin årlige fylkesvise oversikt over status for anbud i rutebilnæringen.

 • Elbilene må ut av kollektivfeltene

  I første kvartal i år er det solgt 2056 Teslaer i Norge. Hvis hver Tesla krever seks meter vei inkludert en viss avstand til bilen foran, vil disse legge beslag på 12,3 kilometer med kollektivfelt. NHO Transport mener tilgangen til kollektivfeltene nå må begrenses.

 • Skyss billett kjøpt i dagligvarebutikk. Foto: Marit Grøttheim

  Modent for kontantfrie busser

  Ferske tall fra Ruter viser at salget av enkeltbilletter ombord på trikker og busser i Oslo nå er nede på rekordlave 1,2 prosent av den totale omsetningen! På tide å kvitte seg med kontantbetalingen for godt?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 11 til 20 av totalt 202 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no