Søk

Du er her:

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Rutebil

 • Bedre rettigheter for kollektivreisende

  Transportklagenemndas mandat er utvidet til å omfatte klager på kollektivtransport – det vil si buss, sporvei, tunnelbane og forstadsbane.

 • Næringsminister Monica Mæland, foto: Hans Jørgen Brun. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, foto: Olav Heggø/Fotovisjon

  To ministre ønsker standardisering av innkjøp i fylkeskommunene

  I et brev fra næringsminister Monica Mæland og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som er sendt til fylkeskommunene tar de til orde for at fylkeskommunene i større grad bør søke å samordne sine transportinnkjøp for å oppnå kostnadsbesparelser.

 • Transportorganisasjonene ønsker at sjåførene bruker belte, for egen sikkerhet og som et godt eksempel. Foto Marit Grøttheim

  Beltebruk i buss redder liv

  Kun 36 prosent av de som kjører buss med påbudt bruk av belte, bruker beltet. Nå rykker Statens vegvesen ut for å få flere til å feste beltet i bussen.

 • Det skal sikres fremkommelighet for bussene i kollektivfeltene. Foto: Christian Aubert

  Elbilene ut av kollektivfeltene

  Samferdselsdepartementet har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å vurdere om elbilene må ut av kollektivfeltene. Direktoratet må svare allerede 1. april.

 • Krav om botid for kjøreseddel

  Stortinget har vedtatt en endring i yrkestransportloven med virkning fra 23. januar 2015 som gir hjemmel for krav om fire års botid for utstedelse av kjøreseddel til utenlandske førere av kjøretøy i løyvepliktig persontransport.

 • Kollektivfelt i Bjørvika, Oslo. Foto: Marit Grøttheim

  Handlingsplan for kollektivtransport

  Regjeringen har lagt fram sin handlingsplan for kollektivtransport. Den peker på mange viktige områder for kollektivtransporten, men konkretiserer ikke de økonomiske rammene for en satsing – de må følges opp i de kommende statsbudsjetter.

 • Debatt om kostbare offentlige anbud

  Det offentlige kjøper inn for over 400 milliarder kroner hvert år, og det hevdes at 10 prosent eller omkring 40 milliarder går bort i såkalte transaksjonskostnader. Dagens Næringsliv hadde 30. august en svært omfattende og kritisk artikkel om det norske anbudssystemet. NHO Transport kastet seg på debatten med et innlegg i Dagens Næringsliv 4. september, hvor blant annet anbudspraksisen i deler av Amsterdam blir trukket frem. Les innlegget her.

 • Sikkerhet i buss – rapporten klar

  Ran utgjør den største faren for sjåfører og passasjerer, og det er dermed viktig å intensivere arbeidet for å få kontantfrie busser. Dette er hovedkonklusjonen fra det partssammensatte utvalget som har vurdert sikkerhet i buss. Utvalgets rapport er nå klar, og offentliggjøres i dag.

 • F.v. Bjørn Østbye - NOR-WAY Bussekspress, Ståle Nistov - Nettbuss, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Terje Sundfjord og Jon Stordrange fra NHO Transport.

  Positivt ekspressbussmøte

  Fremkommelighet og rammebetingelser for ekspressbussene må bedres for å sikre et godt tilbud. Dette tok NHO Transport, sammen med NOR-WAY Bussekspress og Nettbuss Express, opp på et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Ikke tilstrekkelig kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

  Regjeringen la i dag fram forslag til kompensasjonsordninger for fjerning av differensiert arbeidsgiveravgift. Disse gjelder primært for transport- og energisektoren, som ikke lenger kan nyte godt av nedsatt arbeidsgiveravgift i enkelte deler av landet.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 11 til 20 av totalt 205 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no