Søk

Du er her:

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Rutebil

 • Lei av å stå i kø i Stavanger

  På NHOs kollektivtrafikkonferanse nylig fortalte konsernsjef Kjetil Førsvoll i Boreal Transport om et stadig økende problem med forsinkelser og kø i Stavanger. Næringslivet er lei av å vente, og Boreal har sammen med andre aktører foreslått å bygge og drifte en bybane.

 • Høyre satser kollektivt

  Høyre la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. - NHO Transport er spesielt fornøyd med at Høyre prioriterer å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på vegnettet og satsing på kollektivtransporten i storbyene, sier næringspolitisk fagsjef Terje Sundfjord.

 • Høyre satser kollektivt

  Høyre la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. - NHO Transport er spesielt fornøyd med at Høyre prioriterer å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på vegnettet og satsing på kollektivtransporten i storbyene, sier næringspolitisk fagsjef Terje Sundfjord.

 • Etterlyser bedre byplanlegging og samarbeid

  Skal Tromsø unngå framtidig trafikkaos kreves bedre byplanlegging og tettere samarbeid mellom kommune, fylke, vegvesen, transportselskaper og brukere. Det sa Cominors administrerende direktør Hege Pedersen, på NHOs konferanse om kollektivtrafikk.

 • Etterlyser bedre byplanlegging og samarbeid

  Skal Tromsø unngå framtidig trafikkaos kreves bedre byplanlegging og tettere samarbeid mellom kommune, fylke, vegvesen, transportselskaper og brukere. Det sa Cominors administrerende direktør Hege Pedersen, på NHOs konferanse om kollektivtrafikk.

 • NHO inviterer til regionale kollektivtransportseminarer

  Den sterke befolkningsøkningen i sentrale byområder vil stille nye krav til samferdselssektoren og utformingen av en ny kollektivtransportpolitikk. For å sette søkelyset på kollektivutfordringene i fem byområder arrangerer NHOs regionkontorer og NHO Transport i Troms, Rogaland, Trøndelag, Hordaland og Buskerud kollektivtransportseminarer hvor fokuset er "Kollektivtrafikkens rolle i Nasjonal transportplan 2014-2023".

 • Utreder bussjåførens ansvar for sikring av barn

  Samferdselsdepartementet har nylig gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utrede bussjåførers ansvar for sikring av barn under 15 år. NHO Transport, Politidirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene er i den forbindelse invitert til et møte med direktoratet.

 • Superbuss – alternativ for verdens byer

  Erfaringer fra Latin-Amerika viser at gamle dogmer står for fall innen kollektivtrafikk og kapasitetsmål. BRT er et mye billigere alternativ til de fleste T-baner og trikkelinjer i verden, sier Ayrton Amaral til Transportforum. Selv har han markedsført BRT i alle Latin-Amerikas hovedsteder.

 • Superbuss – alternativ for verdens byer

  Erfaringer fra Latin-Amerika viser at gamle dogmer står for fall innen kollektivtrafikk og kapasitetsmål. BRT er et mye billigere alternativ til de fleste T-baner og trikkelinjer i verden, sier Ayrton Amaral til Transportforum. Selv har han markedsført BRT i alle Latin-Amerikas hovedsteder.

 • Etterlyser retningslinjer ved bruk av sosiale medier

  Bruk av sosiale medier i kundedialogen har ført til at sjåfører opplever tilbakemeldinger gitt på Facebook som både trakassering og sjikanering av deres arbeidssituasjon og innsats. Dette er bakgrunnen for at NTF, YTF og NHO Transport har tatt kontakt med Kollektivtrafikkforeningen om behovet for retningslinjer for bruk av sosiale medier.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Viser fra 61 til 70 av totalt 205 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no