Søk

Du er her:

 

Stilling ledig: 
Se utlysning her

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Rutebil

 • Norges første hydrogenbusser lansert

  Som et av de første hovedstadsområder i verden får Oslo og Akershus nå hydrogenbusser, der eneste utslipp er ren vanndamp. Bussene kjøres av Unibuss på oppdrag fra Ruter, og vil ha base på Rosenholm utenfor Oslo.

 • Uenighet om åpning av Oslofjordtunnelen

  Etter flere måneders stengning, planlegger Statens vegvesen å åpne Oslofjordtunnelen for store kjøretøyer i midten av juni. Brannsjefen i Søndre Follo vurderer imidlertid pålegg om å holde tunnelen stengt for store kjøretøyer inntil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vurdert brannsjefens krav.

 • Nye oblater for medlemmenes kjøretøyer

  NHO Transport har nå fått laget nye oblater for 2012 til bruk på medlemmenes kjøretøyer. Oblatene skal være en garanti for kvalitet og seriøsitet. Oblatene kan kun benyttes av våre medlemsbedrifter, og visse betingelser må oppfylles før oblatene tildeles.

 • Samarbeidet om Kystbussen fortsetter

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har avgjort at Boreal Transport og Tide Buss får fortsette samarbeidet om Kystbussen på strekningen mellom Stavanger og Bergen. Dermed oppheves Konkurransetilsynets vedtak om at samarbeidet måtte opphøre.

 • Samarbeidet om Kystbussen fortsetter

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har avgjort at Boreal Transport og Tide Buss får fortsette samarbeidet om Kystbussen på strekningen mellom Stavanger og Bergen. Dermed oppheves Konkurransetilsynets vedtak om at samarbeidet måtte opphøre.

 • Brudd i forhandlingene

  Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet brøt i 12-tiden i dag forhandlingene med NHO Transport innenfor både buss og gods.

 • Ny viktig rapport fra Statens Havarikommisjon

  Fredag 7. januar 2011 inntraff en alvorlig trafikkulykke på E8 i Lavangsdalen i Troms fylke. Fem personer mistet livet, to i en personbil og tre i en minibuss, fem personer ble alvorlig skadet, mens 30 av til sammen 42 busspassasjerer ble lettere skadet. Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har i dag offentliggjort sin undersøkelsesrapport og kommet med to viktige sikkerhetstilrådninger.

 • Holder tilbake belønningsmidler

  Samferdselsdepartementet mener at fylkeskommunene Vest-Agder og Hordaland ikke har oppfylt forpliktelsene i sine fireårige avtaler med staten, og holder derfor tilbake belønningsmidler for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområder. Buskerud og Sør-Trøndelag får tildelt midler i henhold til avtalen.

 • Holder tilbake belønningsmidler

  Samferdselsdepartementet mener at fylkeskommunene Vest-Agder og Hordaland ikke har oppfylt forpliktelsene i sine fireårige avtaler med staten, og holder derfor tilbake belønningsmidler for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområder. Buskerud og Sør-Trøndelag får tildelt midler i henhold til avtalen.

 • Fagseminar: Kollektivtrafikkens utfordringer

  NHO Transport inviterer til fagseminar om kollektivtrafikkens utfordringer 14. - 15. juni 2012. Seminaret tar for seg de tre temaene "Etikk i transportbransjen", "NTP og kollektivtransport" og "Buss - del av framtidens miljøløsning".

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Viser fra 91 til 100 av totalt 202 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no