Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Ny nasjonal reiseplanlegger og kollektivselskapers kunngjøringsplikt

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Ny nasjonal reiseplanlegger og kollektivselskapers kunngjøringsplikt

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 08.06.2016
Samferdselsdepartementet har gitt Statens Vegvesen i oppdrag å lansere en nasjonal, konkurransenøytral reiseplanleggingstjeneste. I denne forbindelse vil alle kollektivaktørers kunngjøringsplikt bli innskjerpet.

Dette fremgår av brev fra Statens Vegvesen datert 30.05.16. NHO Transport har blitt bedt om å orientere medlemsbedriftene om Vegvesenets planer og innstramminger i kunngjøringsplikten.

– Det er svært positivt at samferdselsmyndighetene endelig får fortgang i planene om en nasjonal og konkurransenøytral reiseplanlegger, som på sikt også tenkes å inkludere et nasjonalt og gjennomgående billetteringssystem. I tillegg legges det opp til en stram tidsplan frem til lansering, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Det fremgår av Vegvesenets brev at man forventer at fylkeskommunene rapporterer inn alle data for sine fylkeskommunale ruter, men kan delegere dette arbeidet til den enkelte operatør. Ekspressbusselskapene inkludert Flybussene må selv rapportere inn sine rutedata.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no