Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Nye retningslinjer for ruteopplysninger

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nye retningslinjer for ruteopplysninger

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 28.06.2017
Kravene til offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport er harmonisert og skjerpet. Hensikten er å gjøre det enklere for kundene å reise kollektivt.

Alle rutedata for persontransport skal være levert i tide slik at Nasjonal rutedatabase fungerer operativt for reiseplanleggingsformål til enhver tid. Kundene skal kunne søke på reiseinformasjon i minimum 120 dager frem i tid. Dataene skal ha standard format, være universelt utformet og offentlig tilgjengelige. Dette er noen av kravene som er beskrevet i rundskrivet fra Samferdselsdepartementet

Entur AS har overtatt statens initiativer og ansvar for nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering. Selskapet skal også ivareta oppgaver knyttet til salg og billettering for jernbane. Ansvaret for håndbøkene om nasjonale rutedata og elektronisk billettering overføres fra Statens Vegvesen til Jernbanedirektoratet.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no