Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Skjerm kollektivtrafikken

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 14.11.2016
– Kollektivtrafikken må skjermes ved en eventuell økning i drivstoffavgiftene via øremerket kompensasjon til fylkeskommunene og kollektivoperatørene. Bussen er ikke en del av miljøproblemene, men en del av løsningen, siden overgang fra bil til buss både vil redusere lokal forurensning og utslipp av klimagasser, skriver administrerende direktør i NHO Transport i et innlegg i Dagens Næringsliv 14. november.

Det pågår for øyeblikket intense forhandlinger på Stortinget mellom samarbeids- og regjeringspartiene om statsbudsjettet for 2017, og en eventuell økning av drivstoffavgiftene er et sentralt element under forhandlingene. Dette er bakgrunnen for innlegget, og samme budskap har vært formidlet i et eget notat til medlemmene av Stortingets forhandlingsutvalg.

– Regjeringen hadde opprinnelig foreslått en økning i dieselavgiften på 35 øre per liter, men mye tyder på at økningen kan bli langt høyere. NHO Transport har estimert at en økning i avgiften på en krone vil gi en kostnadsøkning på langt over 100 millioner kroner for den anbudsbaserte busstrafikken. En eventuell øremerket kompensasjon må tilfalle det leddet i verdikjeden som må bære den ekstra kostnaden, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange.

Les innlegget her

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no