Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > To ministre ønsker standardisering av innkjøp i fylkeskommunene

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

To ministre ønsker standardisering av innkjøp i fylkeskommunene

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 02.03.2015
I et brev fra næringsminister Monica Mæland og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som er sendt til fylkeskommunene tar de til orde for at fylkeskommunene i større grad bør søke å samordne sine transportinnkjøp for å oppnå kostnadsbesparelser.

Bruk av standard materiell

Statsrådene tar opp behovet for å bruke standard bussmateriell. Det pekes på at når fylkeskommunen foretar innkjøp, er det viktig at det ikke stilles strengere krav til det materiellet som skal benyttes enn det som er nødvendig. Ikke alle leverandører finner det lønnsomt eller har kapasitet til, for eksempel, å etablere en egen produksjonslinje for å produsere noen titalls busser som kan tilfredsstille kravet som er stilt av én norsk fylkeskommune. Dermed kan man risikere at viktige og konkurransedyktige leverandører ikke stiller opp i konkurransen. Statsrådene oppfordrer derfor fylkeskommunen til å vurdere nøye om kollektivtransportbehovet kan dekkes ved å bruke standard bussmateriell.

 

Bruk av standardkontrakter

I brevet peker statsrådene på at bruken av individuelle og spesialutformede kontrakter ved innkjøp skaper mye ekstra arbeid for leverandørene. Dette skyldes blant annet at hver enkelt kontrakt må gjennomgås i detalj for å avdekke usikkerhets- og risikoelementer, og det pekes på arbeidet som har vært gjort i Sverige med blant annet avtalemaler.

 

Samordning av innkjøp

Statsrådene understreker i brevet at manglende standardisering og samordning av innkjøpene også har andre uheldige samfunnsøkonomiske følger. Manglende samordning fører blant annet til at det blir vanskeligere å utveksle materiell over fylkeskommunegrensene. Dette kan også gjøre det vanskeligere å benytte busser fra en by til å avlaste et uforutsett og midlertidig transportbehov i nabobyen. Fylkeskommunene oppfordres derfor til å vurdere å samordne innkjøp av kollektivtransporttjenester med andre fylkeskommuner.

 

Les brevet fra statsrådene her

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no