Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Samferdselspolitiske dokumenter

 • Foto: AtB AS

  NTP 2018–2029 må sikre vekst i kollektivtrafikken

  Forslag til Nasjonal transportplan 2018–2029 overleveres statsråden 29. februar 2016. Kollektivtrafikkbransjens innspill er levert til transportetatene som har i oppdrag å utarbeide planen.

 • SamferdselsLøftet: Økte investeringer og raskere gjennomføring

  NHO vil øke investeringene til samferdsel kraftig – 65 prosent – de neste ti årene. NHO vil også ha raskere gjennomføring. Det sa NHOs direktør John G. Bernander ved lanseringen av SamferdselsLøftet i dag.

 • Nasjonal transportplan

  Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk, og legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

 • KollektivLøftet - effektiv og miljøvennlig bytransport

  NHOs policydokument "KollektivLøftet - effektiv og miljøvennlig bytransport" inneholder forslag til strategier for en mer effektiv kollektivtransport i norske byområder. NHO Transport (tidl. Transportbedriftenes Landsforening) og representanter fra kollektivtransportselskapene har deltatt i styringsgruppen for arbeidet.

 • Samferdselsløftet

  I sitt samferdselspolitiske dokument "SamferdselsLøftet" krever NHO at det i årene framover må brukes dobbelt så mye penger på samferdsel som i dag. Blant tiltakene som foreslås i en 9-punkts handlingsplan, er å bruke veiprising som trafikkregulerende virkemiddel i de større byene - forutsetningen er en samtidig utbygging av et tilstrekkelig kollektivtilbud.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no