Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Sikker skoleskyss

Tips en venn om denne artikkelen

Mange barn kjører med buss til og fra skolen hver dag. For at dette skal bli en trygg og sikker opplevelse for barna, ønsker NHO Transport å bidra til økt kunnskap og skape gode holdninger til å bruke buss og ferdes i trafikken.

Selv om buss er et av de tryggeste transportmidlene vi har, finnes det en god del farer når barn reiser med buss. Vårt mål er å engasjere barna for å bedre sikkerheten ved å lære barna riktig opptreden på buss og holdeplass.

Sikker skoleskyss

 • Forskrift om sikring av barn i buss vedtatt

  Samferdselsdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge for at alle skoleelever med rett til skoleskyss har tilgang på sitteplass med setebelte i skolebussen. Forskriften vil gjelde fra 1. juli 2013.

 • Utreder bussjåførens ansvar for sikring av barn

  Samferdselsdepartementet har nylig gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utrede bussjåførers ansvar for sikring av barn under 15 år. NHO Transport, Politidirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene er i den forbindelse invitert til et møte med direktoratet.

 • Sitteplass med setebelte til alle skolebarn

  Samferdselsdepartementet foreslår å pålegge fylkeskommunene å dimensjonere skysstilbudet ut fra at alle skyssberettigede skoleelever skal tilbys sitteplass med setebelte. NHO Transport støtter forslaget, men forutsetter at busselskapene får dekket eventuelle økte kostnader som følge av forslaget.

 • Internettbasert læring og oppgaver

  NHO Transport har i samarbeid med Trygg Trafikk utviklet et Internettbasert undervisningsopplegg for barn i 1. - 4. klasse. Barna skal gjennom oppgavene på Internett bli kjent med noen viktige regler for oppførsel på og omkring skolebussen.

 • Brosjyre om sikker skoleskyss

  NHO Transport har i samarbeid med Trygg Trafikk laget en brosjyre om sikker skoleskyss. Brosjyren tar opp flere viktige forhold som kan bidra til å gjøre busstransporten til en sikker og hyggelig opplevelse for skolebarna.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no