Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i bussbransjen

Tips en venn om denne artikkelen

På oppdrag fra NHO Transport utarbeidet SINTEF Teknologi og samfunn rapporten "Bussjåførens opplevelser og vurderinger av sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i bussbransjen" i 2006. En av konklusjonene i undersøkelsen var at over 70 prosent av bussjåførene gleder seg til å gå på jobb og er motiverte for sikkerhet.

Høye prestasjonskrav
Yrket som bussjåfør stiller høye prestasjonskrav til sjåførene. Rundt 80-90 prosent sier yrket krever maksimal oppmerksomhet hele tiden. De har tidspress gjennom overholdelse av ruteplanen og feilhandlinger kan få dramatiske konsekvenser.  Rundt 15-20 prosent av sjåførene opplever yrket som så slitsomt at de flere ganger har vurdert å slutte. Rundt 10-15 prosent har opplevd mobbing, blitt utsatt for vold og passasjerbråk. Disse har oftere og lengre sykefravær enn de andre sjåførene. Hver annen bussjåfør oppgir at de i løpet av de siste tre årene har vært involvert i ulykker og nestenulykker.

2100 sjåfører deltok
Undersøkelsen som ble gjennomført i 2005-2006, omhandler bussjåførens hverdag med hensyn til sikkerhets- og beredskapskompetanse, ulykker, arbeidsmiljø, helsesituasjon og bruk av rusmidler og medisiner.  2133 sjåfører fra 44 selskaper over hele landet har deltatt. Hovedmålet med undersøkelsen var å avdekke forhold som direkte og indirekte påvirker bussjåførenes arbeidsmiljø, arbeidssituasjon og transportkvalitet.

Last ned rapporten her:
Sintef-rapport A06053: Bussjåførens opplevelser og vurderinger av sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i bussbransjen

*) Transportbedriftenes Landsforening (TL) skiftet navn til NHO Transport 1. februar 2011. 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no