Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Sikkerhet og beredskap i fokus

Tips en venn om denne artikkelen

Kollektivtransport på vei er blant de aller sikreste former for persontransport. Det viser alle statistikker, norske som utenlandske. Likevel inntreffer det fra tid til annen bussulykker som gjør at det rettes et kritisk søkelys på trafikksikkerheten.

NHO Transport har støttet viktige lov- og forskriftsendringer og på flere områder selv foreslått forbedringstiltak, slik som strengere krav til førerkort/førerett, bedre offentlig yrkessjåførutdanning, økt teknisk standard på kjøretøyene, økt kontrollomfang, bedre kontroll av kjøre- og hviletidsbestemmelsene og krav til bedre dekkutrustning. NHO Transport understreker også regelmessig at både busselskaper, fagforeninger og myndigheter har et betydelig ansvar for å minimalisere uønskede hendelser i bussbransjen.

NHO Transport og Statens vegvesen har inngått en avtale om et trafikksikkerhetsmanifest. Avtalen innebærer at NHO Transport forplikter seg til aktivt å arbeide for at antall bussulykker reduseres, at vi fokuserer på trafikksikkerhetsarbeid som en naturlig del av vår virksomhet, og at vi informerer våre medlemmer om viktigheten av å følge regelverket.  Statens vegvesen/Vegdirektoratet på sin side forplikter seg til kontinuerlig å arbeide for å spre informasjon om regelverket for tunge kjøretøyer, registrere og analysere personskadeulykker hvor busser og andre tunge kjøretøyer er involvert, og prioritere tiltak som kan forbedre sikkerheten, herunder innta ulike tiltak i årlige handlingsprogrammer og i Nasjonal transportplan.

NHO Transport har et nyttig og positivt samarbeid med andre viktige aktører innen trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Her nevnes Trygg Trafikk, Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet, og i noen sammenhenger forskningsinstitusjoner som Transportøkonomisk institutt og SINTEF.

Stortinget er også en viktig arena for bransjen. Mange tema om trafikksikkerhet har de senere årene vært på den politiske dagsorden. Myndigheter, passasjerer og andre samarbeidspartnere stiller bransjen overfor store trafikksikkerhetsmessige utfordringer og forpliktelser. NHO Transport vil derfor fortsette sitt kontinuerlige arbeid med å styrke kollektive transportmidlers posisjon som de sikreste transportmidler som finnes.

Sikkerhet og beredskap

 • Kontroll av beltebruk i busser denne uken

  Statens vegvesen kontrollerer beltebruk i busser over hele landet fra og med denne uken. Passasjerer og sjåfører uten belte risikerer et gebyr på 1 500 kroner. Under kontrollene i vår ble 237 passasjerer ilagt gebyr i løpet av en uke med kontroller.

 • Tett nyttetrafikk på E6. Foto: Marit Grøttheim

  Sikkerhetsarbeid i transportbedrifter styrkes

  Statens vegvesen setter nå fokus på sikkerhetskultur i transportvirksomheter, og ønsker å bli en bedre medspiller i arbeidet for å redusere trafikkulykker – spesielt de som medfører alvorlig skade eller død.

 • Sett sikkerheten i førersetet

  Statens Havarikommisjon for transport konkluderer i en rapport at både sjåfør og passasjer i en klasse 2-buss kunne ha reddet livet hvis de hadde brukt setebelte. Yrkestrafikkforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Transport starter nå en felles kampanje for å få flere sjåfører til å bruke setebelte. Både av hensyn til egen sikkerhet og for å sende riktige og viktige signaler til passasjerene.

 • Sikkerhet og beredskap i fokus

  Forenkling, inkludering og oppfølging er viktige stikkord for beredskapsarbeidet i Telemark Bilruter. - Og ikke minst er det viktig at alle administrativt ansatte er godt kjent med konsernets beredskapsplan dersom en alvorlig ulykke skulle inntreffe, understreker disponent Svein Olav Straand.

 • Trafikksikkerhetsavtale med Statens vegvesen

  NHO Transport har inngått en ny trafikksikkerhetsavtale med Statens vegvesen. Avtalen ble denne uken signert av vegdirektør Terje Moe Gustavsen og administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

 • Kun fire av ti passasjerer i buss bruker bilbelte

  En undersøkelse gjennomført av Statens vegvesen viser at kun 42 prosent av passasjerene i ekspress- og turbusser bruker bilbelte. Selv om dette er påbudt og redder liv hvis ulykken skulle være ute. Statens vegvesen og NHO Transport kjører nå en felles kampanje for å øke bruken av bilbelter i buss.

 • Falck Nutec-konferansen 2011

  NHO Transport deltok nylig på en av landets viktigste arenaer for krise- og beredskapsledelse. Temaet dette året var kriseledelse og teambygging i en flerkulturell verden.

 • Ny førstehjelpsbrosjyre til yrkessjåfører

  NHO Transport har trykket opp et nytt opplag av brosjyren ”Førstehjelp på ulykkesstedet”. Innholdet er faglig oppdatert i forhold til de aller siste autoritative akuttmedisinske anbefalinger innen gjenopplivning. NHO Transport anbefaler våre medlemsbedrifter å bestille den nye brosjyren, slik at sjåførene blir kjent med ny, revidert gjenopplivningsmetode.

 • Ny håndbok i krise- og beredskapsledelse

  NHO Transport lanserer nå en helt ny håndbok i krise- og beredskapsledelse for buss- og godsbransjen med de siste faglige oppdateringer. Det framgår blant annet at regelmessig trening og øvelser på håndtering av en alvorlig ulykke er et av de viktigste kriterier for å lykkes i en krisesituasjon.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no