Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Falck Nutec-konferansen 2011

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 18.11.2011
NHO Transport deltok nylig på en av landets viktigste arenaer for krise- og beredskapsledelse. Temaet dette året var kriseledelse og teambygging i en flerkulturell verden.

Gøran Persson tidligere statsminister i Sverige fra 1996 til 2006. (Foto: Arne J. Gjerstad)Tekst og foto: Arne J. Gjerstad

Blant fremtredende foredragsholdere var Gøran Persson (foto), tidligere statsminister i Sverige og Ansgar Gabrielsen, tidligere statsråd i Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Den internasjonalt anerkjente spesialisten i teambygging, professor Eduardo Salas fra University of Central Florida, var en tredje sentral foredragsholder.

Estoniaulykken

Gøran Persson beveget og trollbandt sitt publikum. I tre kvarter fortalte han om de mange krisene og katastrofene som rammet Sverige under den perioden han var statsråd og Sveriges statsminister. Han begynte med Estoniaforliset i Østersjøen høsten 1994, hvor 501 svenske statsborgere av til sammen 852 passasjerer omkom i Europas største ferjeulykke. Belastningen og påkjenningen fra pårørende og media var enorm. Den største feilen Gøran Persson gjorde, - i følge ham selv, var å love pårørende at skipet skulle heves og de omkomne få en grav i svensk vigslet jord.

– Lyv aldri, si aldri mer enn du kan love, du kommer aldri til å glemme den feil informasjonen du har gitt, var hans mantra om sin egen politiske håndtering av ulykken.

Tsunamikatastrofen

Tsunamien i Indiahavet 26. desember 2004 som ble utløst av et ekstremt kraftig undersjøisk jordskjelv, var en annen katastrofe han omtalte. 543 svenske barn og voksne omkom i denne tragedien. Persson erkjente at den svenske regjeringen med ham som statsminister ikke var forberedt på å håndtere en ulykke av slike dimensjoner. Nasjonale og sentrale øvelser i krise- og beredskapsledelse var på det tidspunktet heller ikke prioritert høyt nok. På den tiden unndro også statsråder seg ofte fra å delta på øvelser de var innkalt til, - med unnskyldning om at de var opptatt på annet hold.

- I dag er situasjonen helt annerledes, sa Persson. Når nasjonale øvelser i dag arrangeres, plikter alle statsråder og andre nøkkelpersoner å delta på de øvelser de blir innkalt til.

Persson beskrev også håndtering av andre kriser som i hans statsministerperiode rammet Sverige. Han nevnte knivdrapet på utenriksminister Anna Lindh i Stockholm i september 2003, mordbrannen i et diskotek i Gøteborg hvor 63 ungdommer omkom og over 50 ble hardt skadet og Linate flyulykken i Milano 8. oktober 2001 hvor 118 personer omkom, hvorav mange svenske passasjerer.

Systemsvikt i varslingsprosedyrer

Persson gjorde også et poeng av hvordan alvorlig svikt i varslingsprosedyrer direkte har berørt den svenske regjeringen. Han viste til terrorangrepene i USA 11.09.2001, og sa at han som svensk statsminister og resten av den svenske regjeringen trolig var en av de siste regjeringer som ble varslet om terrorangrepene. Årsaken var at regjeringen satt i lukket møte med den svenske kongen, og at det var nedlagt forbud for utenforstående å forstyrre under møtet.

-Undervurdér aldri viktigheten av øving og trening

Gøran Persson avsluttet sitt innlegg med å understreke at kriser og katastrofer kommer svært fort, at når ledelsen under en krise først går galt, går det veldig galt, at kraften i krisene eskalerer som følge av sin egen kraft og at kriser ofte inntreffer når man minst venter det. Hans viktigste budskap under hele foredraget var imidlertid at man aldri må forsømme seg og undervurdere viktigheten av å øve og trene på verst tenkelige kriser og katastrofer.  

Ansgar Gabrielsen: -Sett kriseråd uten politikere

Ansgar Gabrielsen, tidligere statsråd i Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet viet store deler av sitt innlegg til norske myndigheters håndtering av Tsunamikatastrofen hvor 84 norske barn og voksne omkom.

Gabrielsen sa at det ble gjort mange alvorlige feil og forsømmelser i forhold til hvordan krisen ble håndtert på sentralt hold. Han trakk særlig fram at ingen departementer eller andre sentrale etater omgående tok på seg eieransvaret til krisen. Han understreket også at det den første tiden oppstod en blanding av politisk og operativ ledelse som var svært uheldig. I en tidlig fase ble det etablert et sentralt kriseråd bestående av både profesjonelle eksperter og politikere.
Gabrielsens budskap var at det må etableres et operasjonelt kriseråd uten politikernes nære tilstedeværelse. Dette illustrerte han ved at i de krisemøter hvor det både var profesjonelle eksperter og toppolitikere representert, ble ikke spisskompetansen til politiet, forsvaret, helsevesenet og andre sentrale instanser og organisasjoner utnyttet. I likhet med Gøran Persson var det også hos Ansgar Gabrielsen et gjennomgående budskap om viktigheten av å utarbeide dynamiske beredskapsplaner og regelmessig øve og trene på alvorlige hendelser. 

Professor Eduardo Salas:  - What turns a team of experts into an expert team?

Eduardo Salas, en internasjonal anerkjent ekspert på teambygging og teamsamarbeid, sa at det var en avgjørende forutsetning for å lykkes med å håndtere kriser, at det i forkant var etablert et godt og effektivt samarbeid mellom personer og etater som var utpekt til å inneha nøkkelroller i et kriseteam. Han refererte i den sammenheng til hans mange oppdrag for NASA og det amerikanske forsvaret.

Et velfungerende team karakteriseres av tverrfaglig samarbeid, evne til gjensidig å formidle og benytte seg av hverandres spisskompetanse og en hierarkisk organisering, sa Salas.

Andre kjennetegn på et effektivt og rasjonelt team, understreket Eduardo Salas, er at teammedlemmer samarbeider og koordinerer seg imellom uten overtydelig kommunikasjon, at de optimaliserer tilgjengelige ressurser, er selvkorrigerende, kompenserer for hverandres mangler, har klare roller og ansvarsområder, stoler på hverandre og samtidig har en sterk kollektiv ansvarsfølelse.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no