Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (t.v.) og administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport signerer en ny trafikksikkerhetsavtale. Foto: Arne J. Gjerstad

Trafikksikkerhetsavtale med Statens vegvesen

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 16.02.2012
NHO Transport har inngått en ny trafikksikkerhetsavtale med Statens vegvesen. Avtalen ble denne uken signert av vegdirektør Terje Moe Gustavsen og administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

I forbindelse med undertegning av avtalen fokuserte vegdirektøren på busselskapenes ansvar for å informere om belteplikt både for bussjåfører og passasjerer. Stordrange sa at NHO Transport har fokus på dette forholdet og viste blant annet til samarbeidet med Statens vegvesen om to store bussbeltekampanjer i fjor. 

NHO Transport sa også at bilbeltekontroller er et effektivt virkemiddel for å øke bevisstheten om beltepåbudet både blant sjåfører og passasjerer. Stordrange fremhevet deretter bransjens interne satsing på Kompetanseløftet som et viktig verktøy til å heve trafikksikkerheten generelt i bransjen. NHO Transport benyttet ellers anledningen til å minne vegdirektøren om behovet for evaluering av EUs etterutdanningsdirektiv, slik Statens vegvesen selv tidligere har uttalt.

I den inngåtte trafikksikkerhetsavtalen forplikter NHO Transport seg blant til følgende:

 • Arbeide aktivt, innenfor eget arbeids- og ansvarsområde, for at antall ulykker med drepte og varig skadde skal bli redusert (nullvisjonen).
   
 • Formidle til egne medlemmer viktigheten av å følge regelverket på en del sentrale punkter, slik som overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, overholdelse av fartsgrensene, bruk av bilbelte, ikke bruk av håndholdt mobiltelefon og utarbeide plan for hvordan denne formidlingen skal foregå.
   
 • Formidle til sine medlemmer viktigheten av å bruke forsvarlig vinterutrustning.

Statens vegvesen på sin side forplikter seg til blant følgende:

 • Registrere og analysere personskadeulykker der rutebusser og turvogner er involvert, og gjøre materiellet tilgjengelig for bussbransjen.
   
 • Ved hjelp av ulykkesanalysegrupper analysere dødsulykker der busser er involvert, med tanke på å forbedre kunnskapsnivået vedrørende årsaksforhold, finne fram til mulige tiltak som kan forbedre sikkerheten og ta opp resultatene med NHO Transport.
   
 • Holde seg oppdatert om forbedringstiltak rettet mot busser, formidle denne kunnskapen til NHO Transport og sørge for at slike tiltak blir prioritert i de årlige handlingsprogrammene og i Nasjonal transportplan.

Klikk her for å laste ned "Avtale om trafikksikkerhet" mellom NHO Transport og Statens vegvesen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no