Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Støtte til kompetanseheving

Tips en venn om denne artikkelen

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk lyser ut midler til kurs på arbeidsplassen. Beløpet gis som tilskudd til private og offentlige arbeidsgivere for kompetanseheving blant ansatte i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.

Virksomheter fra hele landet kan søke midler gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Flere av NHO Transports medlemmer har tidligere år fått økonomisk støtte fra Vox med et vellykket resultat for både bedrifter og medarbeidere.

Nærmere opplysninger om Vox' satsing på transportbransjen finner du på www.vox.no/transport.

Du kan laste ned faktaark om BKA-ordningen for kollektivtransport og langtransport. Faktaarkene kan også bestilles i papirversjon.

Støtte til kompetanseheving

 • Støtte til kompetanseheving

  Søk om penger til kurs på arbeidsplassen gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet. Vox lyser ut midler til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Søknadsfrist er 15. november 2012.

 • Støtte til kompetanseheving

  Vox lyser ut 83 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen. Du har fortsatt mulighet til å søke om penger og gi dine ansatte gratis kurs i lesing, skriving, regning og data. Søknadsfristen er 19. januar 2012.

 • 83 millioner til kursing på arbeidsplassen

  Vox lyser nå ut 83 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen. Søk midler og gi de ansatte gratis kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.

 • Støtte til lese-, skrive-, regne- og datakurs

  Vox utlyser 81 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen og oppfordrer spesielt transportbransjen til å søke om støtte til styrking av ansattes lese-, skrive-, regne- og dataferdigheter. Søknadsfristen er 21. januar 2011.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no