Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Tariffoppgjøret 2012

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 14.03.2012
På denne siden har vi samlet informasjon om tariffoppgjøret 2012. Siden vil bli fortløpende oppdatert med nyheter om utviklingen i oppgjøret.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør som forhandles forbundsvis. NHO Transport møter Norsk Transportarbeiderforbund/LO og Yrkestrafikkforbundet/YS 28. mars for å utveksle krav. De reelle forhandlingene starter først når partene møtes igjen 2. mai. Overenskomstene som skal forhandles er Bussbransjeavtalen, Transportoverenskomsten og Miljøoverenskomsten.

Noen nyttige verktøy:

Tariffoppgjøret og bedriften - Et hjelpemiddel for konfliktberedskap i bedriftene.

Gangen i et tariffoppgjør - En innføring i fasene i oppgjøret og hvilke tidsfrister som gjelder.

Aktuelle skjemaer - Aktuelle skjemaer ved en eventuell konflikt, bl.a. i forbindelse med permittering.

SMS-varsling for godsmeklingen - Send "Transport gods" til 1963.

Tariffavtaler - En søkbar oversikt over tariffavtaler og overenskomster.

Tariff 2012

 • Tariffavtalene med YTF

  Bussbransjeavtalen og Transportoverenskomsten mellom NHO Transport og Yrkestrafikkforbundet er nå godkjent og kan lastes ned her.

 • Tariff 2012: Rutebuss - spørsmål og svar

  Her har vi samlet noen spørsmål og svar i forbindelse med resultatet av tariffoppgjøret 2012.

 • Miljøoppgjøret vedtatt

  Det ble ja-flertall for resultatet i tariffoppgjøret for miljøbedrifter. Både Norsk Transportarbeiderbund og Yrkestrafikkforbundet har ved uravstemning nå vedtatt meklingsresultatet for Overenskomst for miljøbedrifter i Norge.

 • Forhandlingsløsning for taxisentralene

  Partene kom i dag frem til en forhandlingsløsning i tariffoppgjøret for taxisentraler. Løsningen er vedtatt av NHO Transport og Negotia, mens Handel og Kontor Norge skal sende avtalen ut på uravstemning.

 • Ingen konflikt på miljøsiden

  Det ble oppnådd enighet om ny Miljøoverenskomst etter at partene hadde meklet på overtid i natt. Det blir dermed ingen streik blant sjåfører og sorteringspersonale innen gjenvinnings-, renovasjons- og avfallshåndteringsbransjen.

 • Ja-flertall for godsoppgjøret

  Det ble ja-flertall for resultatet i tariffoppgjøret på godssiden. Etter gjennomført uravstemning har flertallet av de som avga stemme i Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet stemt ja til forhandlingsløsningen man kom fram til i den avsluttende meklingen den 11. juni.

 • Klart ja-flertall i bussavstemningen

  Det ble et klart ja-flertall i avstemningen om resultatet i tariffoppgjøret på bussiden. Hele 76,6 prosent av medlemmene som avga stemme i de fire forbundene Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund, stemte ja.

 • Nytt lønnssystem for langtransport

  Partene i godsforhandlingene ble i går kveld enige om betingelsene i Transportoverenskomstens godsdel for neste tariffperiode. Dette innebærer et helt nytt lønnssystem for langtransport og at avtalen om nærdistribusjon gjøres om fra en normallønnsavtale til en minstelønnsavtale.

 • Enighet i godsoppgjøret

  NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund kom i dag til enighet med Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet i godsoppgjøret. Det blir dermed ingen streik fra tirsdag morgen.

 • Avsluttende mekling i godsoppgjøret

  Den avsluttende meklingen for transportoverenskomstens godsdel finner sted hos Riksmekleren mandag 11. juni. Meklingsfristen utløper klokken 24.00, og en eventuell streik kan dermed igangsettes fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 12. juni 2012.

1 | 2 | 3 | 4
Viser fra 1 til 10 av totalt 32 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no