Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Tariff 2016

 • Enighet i godsoppgjøret

  Det ble enighet i meklingen på Transportoverenskomsten i dag etter fem timers mekling på overtid. Det betyr at streik er unngått, og arbeidet går som normalt. Resultatet skal nå ut til uravstemning.

 • Meklingsstart i godsoppgjøret

  NHO Transport møtte i dag, mandag 13. juni, representanter fra arbeidstakerorganisasjonene Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet til mekling i godsoppgjøret. NHO Transport mekler parallelt med Norges Lastebileier-Forbund.

 • Mekling Transportoverenskomsten 13. og 14 juni

  Partene på godssiden er innkalt til Riksmekleren 13. og 14. juni for mekling vedrørende Transportoverenskomsten. Meklingsfrist er satt til 14. juni klokken 24.00. Skulle ikke partene bli enige, blir det konflikt fra og med 15. juni klokken 06.00.

 • Meklingsresultat for Bussbransjeavtalen vedtatt

  Meklingen vedrørende Bussbransjeavtalen ble avsluttet 5. mai. Nå har arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer vedtatt resultatet i uravstemning.

 • Brudd i godsforhandlingene

  Arbeidstakerorganisasjonene erklærte brudd i forhandlingene om ny Transportoverenskomst kl 14.30 i ettermiddag, fredag 27. mai. Partene hadde da forhandlet i to dager, og oppgjøret går nå til mekling.

 • Foto: Ida Kristiansen

  Forhandlingsstart i godsoppgjøret

  NHO Transport møtte i dag, torsdag 26. mai, representanter fra arbeidstakerorganisasjonene Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet til første dag med forhandlinger i godsoppgjøret.

 • Enighet på bussiden

  Det ble oppnådd enighet i meklingen om Bussbransjeavtalen i dag klokken 09.00. Partene hadde da meklet på overtid i ni timer, og enigheten medfører at alle busser skal gå som normalt.

 • Meklingsinnspurt i transportoppgjøret

  NHO Transport møtte i dag Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet til mekling i oppgjøret for Bussbransjeavtalen. NHO Transport mekler parallelt med Nettbuss/Spekter.

 • Kravoverlevering for gods

  Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden for transportsektoren møttes fredag 29. april for å utveksle krav knyttet til Transportoverenskomsten foran årets tariffoppgjør. Overenskomsten gjelder for alle tariffbundne godsbedrifter i NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund.

 • Mekling og varsel om plassfratredelse

  Partene i bussoppgjøret er innkalt til mekling hos Riksmekleren 3.–4. mai. Dersom meklingen ikke fører fram, kan det bli konflikt fra arbeidstidens begynnelse torsdag 5. mai.

1 | 2
Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no