Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Taxi

 • Sikkerhet og beredskap i fokus

  Forenkling, inkludering og oppfølging er viktige stikkord for beredskapsarbeidet i Telemark Bilruter. - Og ikke minst er det viktig at alle administrativt ansatte er godt kjent med konsernets beredskapsplan dersom en alvorlig ulykke skulle inntreffe, understreker disponent Svein Olav Straand.

 • Ansatte på kurs gir færre klager

  Rundt 400 ansatte i Norgestaxi har vært på kurs gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Daglig leder Jan Tennfjord i Norgestaxi Bergen sier kursene har ført til færre klager og ansatte som er mer bevisste på hvordan de utfører jobben sin.

 • Forhandlingsløsning for taxisentralene

  Partene kom i dag frem til en forhandlingsløsning i tariffoppgjøret for taxisentraler. Løsningen er vedtatt av NHO Transport og Negotia, mens Handel og Kontor Norge skal sende avtalen ut på uravstemning.

 • Søk SkatteFUNN før 1. september!

  SkatteFUNN gir støtte til forskning og utvikling i norske bedrifter gjennom en rettighetsbasert skattefradragsordning. Søker du før 1. september garanteres ferdigbehandling i løpet av året.

 • Avvikler oblatordningen

  Samferdselsdepartementet avvikler ordningen med kontrollmerker for kjøretøy fra og med 2012. NHO Transport har tidligere stilt seg positive til dette i sin høringsuttalelse, og mener avvikling av oblatordningen vil medføre en vesentlig forenkling for medlemsbedriftene og bileiere generelt.

 • Slutt på kontrollmerker på kjøretøy

  Vegdirektoratet har foreslått at bruk av kontrollmerker på kjøretøyers nummerskilt skal opphøre. NHO Transport er positiv til forslaget, som vil medføre en vesentlig forenkling for medlemsbedriftene og bileiere generelt.

 • NHO-medlemmene får "Min side"

  NHO gjør medlemskontakten enklere og lanserer Min side. Her kan medlemmene levere årsoppgave og oppdatere opplysninger om bedriften. Min side inneholder også oversikt over nyttige verktøy og medlemsfordeler.

 • Ny førstehjelpsbrosjyre til yrkessjåfører

  NHO Transport har trykket opp et nytt opplag av brosjyren ”Førstehjelp på ulykkesstedet”. Innholdet er faglig oppdatert i forhold til de aller siste autoritative akuttmedisinske anbefalinger innen gjenopplivning. NHO Transport anbefaler våre medlemsbedrifter å bestille den nye brosjyren, slik at sjåførene blir kjent med ny, revidert gjenopplivningsmetode.

 • Ny håndbok i krise- og beredskapsledelse

  NHO Transport lanserer nå en helt ny håndbok i krise- og beredskapsledelse for buss- og godsbransjen med de siste faglige oppdateringer. Det framgår blant annet at regelmessig trening og øvelser på håndtering av en alvorlig ulykke er et av de viktigste kriterier for å lykkes i en krisesituasjon.

 • "Hotline" for offentlige anskaffelser

  Et team på seks advokater i NHO-fellesskapet gir veiledning til medlemsbedriftene og bidrar til kompetanse om regelverket for offentlige anskaffelser. Gjennom sin serviceerklæring garanterer de at du som medlem får snakke med en ekspert på offentlige anskaffelser.

1 | 2 | 3
Viser fra 11 til 20 av totalt 25 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no