Søk

Du er her:

 

Stilling ledig: 
Se utlysning her

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Taxi

 • Forhandlingsløsning for taxisentralene

  Partene kom i dag frem til en forhandlingsløsning i tariffoppgjøret for taxisentraler. Løsningen er vedtatt av NHO Transport og Negotia, mens Handel og Kontor Norge skal sende avtalen ut på uravstemning.

 • Søk SkatteFUNN før 1. september!

  SkatteFUNN gir støtte til forskning og utvikling i norske bedrifter gjennom en rettighetsbasert skattefradragsordning. Søker du før 1. september garanteres ferdigbehandling i løpet av året.

 • Avvikler oblatordningen

  Samferdselsdepartementet avvikler ordningen med kontrollmerker for kjøretøy fra og med 2012. NHO Transport har tidligere stilt seg positive til dette i sin høringsuttalelse, og mener avvikling av oblatordningen vil medføre en vesentlig forenkling for medlemsbedriftene og bileiere generelt.

 • Slutt på kontrollmerker på kjøretøy

  Vegdirektoratet har foreslått at bruk av kontrollmerker på kjøretøyers nummerskilt skal opphøre. NHO Transport er positiv til forslaget, som vil medføre en vesentlig forenkling for medlemsbedriftene og bileiere generelt.

 • NHO-medlemmene får "Min side"

  NHO gjør medlemskontakten enklere og lanserer Min side. Her kan medlemmene levere årsoppgave og oppdatere opplysninger om bedriften. Min side inneholder også oversikt over nyttige verktøy og medlemsfordeler.

 • Ny førstehjelpsbrosjyre til yrkessjåfører

  NHO Transport har trykket opp et nytt opplag av brosjyren ”Førstehjelp på ulykkesstedet”. Innholdet er faglig oppdatert i forhold til de aller siste autoritative akuttmedisinske anbefalinger innen gjenopplivning. NHO Transport anbefaler våre medlemsbedrifter å bestille den nye brosjyren, slik at sjåførene blir kjent med ny, revidert gjenopplivningsmetode.

 • Ny håndbok i krise- og beredskapsledelse

  NHO Transport lanserer nå en helt ny håndbok i krise- og beredskapsledelse for buss- og godsbransjen med de siste faglige oppdateringer. Det framgår blant annet at regelmessig trening og øvelser på håndtering av en alvorlig ulykke er et av de viktigste kriterier for å lykkes i en krisesituasjon.

 • "Hotline" for offentlige anskaffelser

  Et team på seks advokater i NHO-fellesskapet gir veiledning til medlemsbedriftene og bidrar til kompetanse om regelverket for offentlige anskaffelser. Gjennom sin serviceerklæring garanterer de at du som medlem får snakke med en ekspert på offentlige anskaffelser.

 • Statistikk

  Statistisk sentralbyrå utarbeider drosjestatistikk basert på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). I 3. kvartal 2010 var aktiviteten i drosjenæringen lavere enn i samme kvartal året før. Omsetningen hadde derimot økt med 5 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2009.

 • Handel og Kontor sa ja til taxioverenskomsten

  Handel og Kontor har gjennom uravstemming nå godkjent forhandlingsløsningen som ble oppnådd i meklingen for taxisentraler. Resultatet av meklingen var at det ble gitt et generelt tillegg på kr 1,- pr. time fra 1. april 2010. I tillegg settes det av en lokal pott på 50 øre pr. time pr. årsverk fra 1. juli 2010 som skal fordeles lokalt.

1 | 2 | 3
Viser fra 11 til 20 av totalt 23 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no