Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Fragmentert behandling av fremtidige rammebetingelser for viktig næring

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Fragmentert behandling av fremtidige rammebetingelser for viktig næring

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 11.05.2017
Delingsøkonomiutvalget kom med sin innstilling 6. februar, og høringsfristen er nå passert. NHO Transport er bekymret for at den politiske behandlingen av fremtidige rammebetingelser for drosjebransjen blir fragmentert. Foreningen er heller ikke helt enig i Delingsøkonomiutvalgets definisjon av begrepet delingsøkonomi.

Samferdselsdepartementet kom i desember med forslag til endringer i Yrkestransportloven, som blant annet innebar at bestemmelsen om plikt og rett til å være tilsluttet en drosjesentral skulle avvikles. I tillegg ble det signalisert at Departementet ville komme med forslag til ytterligere  endringer i Yrkestransportforskriften. Delingsøkonomiutvalget kom så med forslag til en rekke dereguleringstiltak i begynnelsen av februar, og et par uker senere kom EFTA Surveillance Authority (ESA) med pålegg om å oppheve antallsbegrensningen eller behovsprøvingen av antall løyver.

– Det er svært synd at det jobbes med endringer basert på tre ulike instansers pålegg og forslag. Det er dermed vanskelig å få et helhetlig bilde av endringene og konsekvensene av disse. Delingsøkonomiutvalgets forslag bør dermed oversendes Samferdselsdepartementet, som bør ta en helhetlig og samlet gjennomgang av reguleringene for taxi-virksomhet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport en heller ikke nødvendigvis enig i Delingsøkonomiutvalgets definisjoner på drosjesiden, hvor nye aktører som Uber beskrives som en del av delingsøkonomien. Foreningen henviser til at de tradisjonelle aktørene også tilbyr sine tjenester via elektroniske plattformer som app'er og internett. I tillegg tilbyr de tradisjonelle aktørene sine tjenester via telefon og holdeplasser, noe som er nødvendig så lenge ikke alle kundegrupper er fortrolige med elektronisk tjenesteformidling. NHO Transport understreker at drosjenæringen har et samfunnsansvar for at tjenestene skal være tilgjengelige for alle.

– De nye aktørenes kjernevirksomhet er persontransport mot vederlag, og disse må dermed primært anses som transportselskaper eller transportnettverksselsskap. Det kan ikke aksepteres at enkelte aktører prøver å dekke seg under begrepet delingsøkonomi for å legitimere en virksomhet i strid med dagens Yrkestransportlov, sier Stordrange.

Les NHO Transports høringssvar her

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no