Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Modernisering av regelverk for taxi-bransjen

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Modernisering av regelverk for taxi-bransjen

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 05.09.2016
Regjeringen er i ferd med å gjennomgå dagens reguleringer av taxi-markedet, og nødvendige endringer vil sannsynligvis tre i kraft ved årsskiftet 2017-2018. Dette fremkom på et orienteringsmøte for representanter for taxi-markedet i ettermiddag.

Statssekretær Tom-Christer Nilsen i Samferdselsdepartementet ledet møtet, og han understreket innledningsvis at taxi-bransjen har et viktig samfunnsoppdrag, nemlig å gi et godt tilbud over hele landet, døgnet rundt. Departementet vil ikke fjerne behovsprøvingen, kjøreplikten, krav om kjøreseddel eller løyvesystemet, men vil foreslå at løyve også kan gis til juridiske personer. Det vil også bli foreslått at man kan beholde løyve til fylte 75 år, og at drosje ikke nødvendigvis må være hovederverv for løyvehaverne.

Departementet vil også gå inn for at en sentral kan dekke flere løyvedistrikt og fjerne kravet om at løyvehavere skal være tilsluttet en sentral. Man mente også at taksameterkravet kunne fjernes og erstattes med GPS-baserte applikasjoner. Passasjerenes rettigheter skal også styrkes via krav om forhåndspris og mer detaljerte prisdata. Det vil også komme mer konkrete regler for samkjøring.

– Det er svært positivt at Samferdselsdepartementets politiske ledelse inviterer til et slikt orienteringsmøte. Det er også positivt at statssekretæren påpekte at alle som driver persontransport mot vederlag i Norge skal ha løyve. Han sa også uttrykkelig at aktører som Uber Pop dermed driver ulovlig virksomhet i Norge, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange. 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no