Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Reguleringen av drosjemarkedet gjennomgås

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Reguleringen av drosjemarkedet gjennomgås

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 31.03.2016
Samferdselsdepartementet har satt i gang en intern utredning om fremtidig regulering av drosjemarkedet. Bransjen har selv etterlyst en slik gjennomgang, og NHO Transport gir både skriftlige og muntlige innspill til dette arbeidet.

Diskusjonen om Ubers inntreden i det norske markedet har fremskyndet behovet for en slik gjennomgang. Dagens virksomhet fra Uber Pops side strider mot Yrkestrafikklovens bestemmelser, noe Lagmannsretten bekreftet i midten av mars. Denne domstolen opphevet da en dom fra Oslo Tingrett, hvor en Uber-sjåfør tidligere var blitt frikjent.

– NHO Transport ba i et brev i januar Samferdselsdepartementet om å opprette et bredt utvalg for å gjennomgå og modernisere dagens reguleringer av drosjemarkedet. Vi er fornøyd med at departementet i stedet har startet en intern gjennomgang. Arbeidet vil da gå fortere, men det er viktig at alle involverte blir hørt under utredningsprosessen, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport sendte sine kommentarer til Samferdselsdepartementet 30. mars, hvor temaer som løyveordningen, systemet med kjøreseddel, kjøreplikten og regulering av behovsprøvingen blir omtalt. I tillegg blir det lagt vekt på at dagens krav til rapportering og dokumentasjon er svært tungrodd og kostbar for de tradisjonelle aktørene.

– Det viktigste er imidlertid at alle som driver persontransport mot vederlag på drosjenivå behandles likt via sammenfallende rammebetingelser og konkurransevilkår. Det verste som kan skje er at det utvikles ulike regler for den tradisjonelle drosjenæringen og for de såkalte applikasjonsbaserte transporttjenester. Det er tjenesten i seg selv som avgjør hvilken næring man opererer innenfor, ikke hvilken bestillingsplattform som benyttes, sier Stordrange.

Stordrange tilføyer at de tradisjonelle drosjeselskapene også er langt fremme teknologisk sett. – Disse har allerede hatt bestillingsapper i fem-seks år, men må fortsatt ha mer ordinære bestillingskanaler for å kunne betjene alle kundegrupper på en god måte, sier Stordrange.

NHO Transport har også fått et møte med statssekretær Amund Drønen Ringdal i Samferdselsdepartementet 5. april, hvor foreningens innspill vil bli ytterligere konkretisert. På dette møtet deltar administrerende direktør i Oslo Taxi, Bjørn Rebne, og administrerende direktør i Bergen Taxi, Jan Valeur. I tillegg kommer to deltakere fra foreningens administrasjon.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no