Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Sikkerhet og beredskap i fokus

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

F.v.: Lensmann Bjørn Håvard Olsen, daglig leder i Seljord og Vinje Ambulanse Geir Venås, avdelingsingeniør beredskap i Vinje kommune Olav Ringhus, prostdiakon Eiliv Erikstein, personal- og økonomisjef Tellef Solås  i Telemark Bilruter AS og lensmann Trond Neri Flothyl. (Foto: Arne Johan Gjerstad)
F.v.: Lensmann Bjørn Håvard Olsen, daglig leder i Seljord og Vinje Ambulanse Geir Venås, avdelingsingeniør beredskap i Vinje kommune Olav Ringhus, prostdiakon Eiliv Erikstein, personal- og økonomisjef Tellef Solås i Telemark Bilruter AS og lensmann Trond Neri Flothyl. (Foto: Arne Johan Gjerstad)

Sikkerhet og beredskap i fokus

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 21.11.2012
Forenkling, inkludering og oppfølging er viktige stikkord for beredskapsarbeidet i Telemark Bilruter. - Og ikke minst er det viktig at alle administrativt ansatte er godt kjent med konsernets beredskapsplan dersom en alvorlig ulykke skulle inntreffe, understreker disponent Svein Olav Straand.

Telemark Bilruter gjennomførte nylig et heldags beredskapsseminar på Seljord Hotell. Hele ledelsen i konsernet og datterselskaper deltok, sammen med nær 25 andre administrativt ansatte. Seminaret ble arrangert i nært samarbeid med NHO Transport som faglig ansvarlig for arrangementet.

Sikkerhetskultur

Disponent Svein Olav Straand åpnet seminaret ved å understreke at selskapet i den daglige drift har stor fokus på trafikksikkerhet generelt og buss- og godsbilsikkerhet spesielt. Han sa videre at selskapets beredskapsplan er et viktig verktøy for å stå godt rustet dersom en alvorlig buss- eller godsbilulykke inntreffer, og at det er viktig at alle administrativt ansatte er godt kjent med konsernets beredskapsplan.

- Målsettingen med både seminaret og beredskapsplanen er å sette ytterligere fokus på, og etterleve vår høye sikkerhetskultur, sa disponent Svein Olav Straand.

Mediahåndtering

NHO Transport ved fagsjef Arne Johan Gjerstad, holdt innlegg om forholdet til media ved kriser og katastrofeulykker. Han påpekte at det var viktig å forholde seg til media som en ressurs, og ikke som en trussel. Gjerstad sa videre at media må få rask og riktig informasjon, at man må være saklig, kort og konsis, og at man aldri må sette eget selskap i en situasjon hvor man må gå tilbake på tidligere uttalelser.

- Dårlig mediahåndtering kan være mer skadelig for en bedrift rammet av en kritisk ulykke, enn ulykken i seg selv. Glem heller ikke at media har en viktig samfunnsrolle som den "fjerde statsmakt", understreket Gjerstad.

Statens Havarikommisjon for Transport

Under seminaret ble det også gitt en presentasjon av Statens Havarikommisjon for Transport (SHT). Arne J. Gjerstad fra NHO Transport redegjorde for mandatet til SHT slik dette er omtalt både i vegtrafikklovens kapittel VII og i forskriftsform.

- En overordnet målsetting for SHT er å klarlegge hendelsesforhold og årsaksfaktorer ved alvorlige trafikkulykker, og å fremme sikkerhetstilrådninger for å forbedre trafikksikkerheten. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld som fortsatt er politiets ansvar. Kommisjonens undersøkelser skal foregå helt uavhengig av annen etterforskning og undersøkelser, påpekte Gjerstad.

Nødetatenes innsats under alvorlige trafikkulykker

Politiet, ambulanse og brannvesen var godt representert på beredskapsseminaret til Telemark Bilruter.Representanter fra nødetatene understreket alle at korrekt melding om en trafikkulykke og god plass rundt ulykkesstedet var viktig for at nødetatene kunne nå raskt fram til ulykkesstedet og begynne redningsarbeidet. De hadde også stor fokus på hvor viktig det var at nødetatene samarbeidet og samhandlet seg imellom for å kunne utføre et livreddende og effektivt redningsarbeid. Nødetatene understreket ellers at de hadde generelt god erfaring med at mange trafikanter som først kommer til et ulykkessted var flinke til å gi førstehjelp og bistå nødetatene når disse i den første kritiske redningsfasen trengte ekstra mannskapsressurser.

Psykososial støtte

Prostdiakon i Vest-Telemark, Eiliv Erikstein, holdt et engasjert innlegg om hvor viktig det er å gi god psykososial oppfølging av alle berørte i forbindelse med en alvorlig trafikkulykke.

- Overlevende, pårørende, arbeidskollegaer, redningspersonell og nære øyevitner til en alvorlig trafikkulykke kan alle ha behov for oppfølging i tiden etter. De skal da vite at det er et støtteapparat parat til å gi den bistand de måtte ønske, og på egne premisser, understreket Erikstein.

Beredskapsplan - forenkling og inkludering

Siste post på beredskapsseminaret til Telemark Bilruter var viet selskapets egen beredskapsplan. Etter gruppearbeider med flere gode innspill, konkluderte disponent Svein Olav Straand med at konsernets beredskapsplan vil bli forenklet med færre alarmnivåer, bedre inkludering av datterselskapene Telemark Transportservice AS og Telemark Godslinjer AS, og oppfølging av tillitsvalgte og sjåfører.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no