Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Taximarkedet – ikke helt fritt

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Taximarkedet – ikke helt fritt

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 21.12.2016
Dagens Næringsliv hadde 17. desember en lederartikkel om taximarkedet, hvor man ønsker større mangfold og økt konkurranse ved å fjerne behovsprøvingen og kjøreplikten. Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, påpeker i et svarinnlegg i Dagens Næringsliv 21. desember blant annet at Samferdselsdepartementet nettopp har kommet med andre og bedre forslag til endringer i Yrkestransportloven for å øke konkurransen. Det vil i ettertid også komme nye forslag til endringer av Yrkestransportforskriften.

Les innlegget her:

Ikke helt fritt

"Slipp taximarkedet fri" var tittelen på DNs lederartikkel 17. desember. Den tradisjonelle delen av næringen, nye aktører og myndighetene er alle enige om dagens regelverk må moderniseres for å sikre mer like konkurransevilkår.

Som det fremgår av nevnte leder, har Samferdselsdepartementet fremmet forslag om oppmykninger av Yrkestransportloven. Den viktigste endringen nevnes imidlertid ikke. Denne går ut på å oppheve løyvehavers rett og plikt til å være tilsluttet en taxisentral. En løyvehaver kan dermed basere sin virksomhet på app-bestillinger i stedet for en sentral, og en taxisentral kan si opp tilknytningen til løyvehavere som leverer tjenester av mindreverdig kvalitet. På den måten sikres bedre kvalitet på tjenestene og økt konkurranse, ved at tradisjonelle taxisentraler og nye aktører må konkurrere om å få tilgang til de beste løyvehaverne.

I tillegg til lovendringer vil det komme forslag om modernisering av Yrkestransportforskriften. Det kan imidlertid vise seg å være en dårlig ide å fjerne kjøreplikten og behovsprøvingen. Taxiene har en viktig beredskapsmessig funksjon i distriktene, og kjøreplikt samt behovsprøving kan dermed være nødvendig for å sikre tilgang til nødvendige taxier i nødssituasjoner. Et marked uten visse reguleringer vil også gi overkapasitet og lav effektivitet når det øvrige arbeidsmarkedet er begrenset. På den annen side vil det gi tilsvarende mangel på kapasitet og prispress i et stramt arbeidsmarked.

Jon H. Stordrange
Administrerende direktør
NHO Transport

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no