Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Allmenngjøring på høring

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Allmenngjøring på høring

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 20.01.2015
Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund har anmodet Tariffnemnda om allmenngjøring av Bussbransjeavtalens turbildel. I tillegg har forbundene bedt om allmenngjøring på godssiden. Tariffnemnda har nå sendt anmodningene på høring, og fristen for kommentarer er satt til 12. mars.

 

Endelig avgjørelse tas av Tariffnemnda, som består av fem faste medlemmer. To av disse er fra henholdsvis LO og NHO, mens de tre øvrige er uten formell organisasjonstilknytning. I tillegg får berørte foreninger og forbund en plass i nemnda når allmenngjøring av hele eller deler av deres respektive tariffavtaler skal behandles. NHO Transport vil dermed være representert ved behandling av turbil, mens Lastebileier-Forbundet vil ta plass ved behandling av de godsrelaterte avtalene.

– Det har blitt reist spørsmål om hvorvidt Tariffnemndas vurderinger av de EØS-rettslige sider er balanserte nok eller ei. Skal allmenngjøring ha ønsket effekt, må vi være helt sikre på at allmenngjøringen blir gjort gjeldende ved all kabotasjekjøring, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han trekker også frem utfordringer på kontroll- og oppfølgingssiden. – Det kan bli vanskelig å kontrollere at utenlandske sjåfører virkelig får norsk, allmenngjort lønn når de kommer tilbake til hjemlandet. Dette kan også sette kjøperne av tjenestene i en svært vanskelig situasjon. Hvis man ikke kan kontrollere at ordningen blir etterlevd, kan en allmenngjøring få liten praktisk betydning, sier Stordrange.

NHO Transports medlemsbedrifter vil om kort tid få et eget sirkulære om foreningens interne behandling av denne saken. NHO Transport er imidlertid også interessert i innspill fra flere hold, og disse kan eventuelt sendes til jon.stordrange@transport.no

 

Høringsbrev om allmenngjøring av tariffavtale for turbil

Høringsbrev om allmenngjøring av tariffavtale for gods

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no