Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Turbil

 • Oppsving for turbil

  Det var en optimistisk tone i vurderingen av årets sesong fra mange av deltagerne på høstens seminar for NHO Transports turbilmedlemmer.

 • Foto: Marit Grøttheim

  Velkommen på høstens turbilseminar

  Høstens turbilseminar avholdes i Næringslivets Hus i Oslo 13. oktober. Seminaret retter seg først og fremst mot turbilsektoren, men representanter for andre medlemsbedrifter er selvsagt også velkomne.

 • Positive til allmenngjøring

  Styret i NHO Transport har levert høringssvar på anmodning om allmenngjøring av sentrale lønnsbestemmelser i Bussbransjeavtalens turbildel. Det foreligger en tilsvarende anmodning om allmenngjøring av lønnsbestemmelsene på godssiden, og foreningens styre vedtok å støtte kravet om allmenngjøring ved kabotasjekjøring både på turbil- og godssiden.

 • NSB kan ikke leie inn utenlandske turbiler ved planlagte innstillinger av tog. Foto: Marit Grøttheim

  Kan ikke benytte utenlandske turbiler

  Samferdselsdepartementet har nå sagt klart fra om at NSB ikke kan benytte utenlandske turbiler når tog må erstattes av buss. Skal utenlandske turbiler benyttes, må det søkes om dispensasjon i hvert enkelt tilfelle.

 • Krav om botid for kjøreseddel

  Stortinget har vedtatt en endring i yrkestransportloven med virkning fra 23. januar 2015 som gir hjemmel for krav om fire års botid for utstedelse av kjøreseddel til utenlandske førere av kjøretøy i løyvepliktig persontransport.

 • Delvis tysk retrett

  Tyskland har inntil videre tilsidesatt kravet om at det skal betales en minstelønn på 8,50 Euro til sjåfører som kjører transitt gjennom landet. Det skal imidlertid fortsatt betales minstelønn ved internasjonal transport og kabotasjeoppdrag.

 • Fortsatt utenlandske turbiler på norske veier

  – Man vil fortsatt se utenlandske turbiler på norske veier, men norske og utenlandske turbilselskaper må ha mer jevnbyrdige konkurransevilkår. Og de utenlandske aktørene må i større grad betale for å bruke norsk infrastruktur. Dette var hovedbudskapet fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han på onsdag innledet på et møte om kabotasje innen turbilsektoren.

 • Allmenngjøring på høring

  Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund har anmodet Tariffnemnda om allmenngjøring av Bussbransjeavtalens turbildel. I tillegg har forbundene bedt om allmenngjøring på godssiden. Tariffnemnda har nå sendt anmodningene på høring, og fristen for kommentarer er satt til 12. mars.

 • Nyttig forum for turbilaktører

  Markedssituasjonen, kabotasje og allmengjøring var blant sakene som ble tatt opp på Turbilseminaret for NHO Transports medlemmer 14.-15. januar.

 • Høring om merverdiavgift på kabotasjekjøring

  Stortingets Finanskomite avholdt høringsmøte i går ettermiddag vedrørende et såkalt Dokument 8-forslag om merverdiavgift på kabotasjekjøring. Det var forholdsvis bred enighet om at alle som driver kommersiell transport burde inngå i merverdiavgiftssystemet, noe som enkelt kan løses ved at grensen for merverdiavgiftsregistrering for denne næringen settes til null. Dermed vil også all kabotasjekjøring i Norge bli merverdiavgiftspliktig.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 1 til 10 av totalt 116 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no