Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Turbil

 • Velkommen til turbilseminar

  NHO Transport avholder eget seminar for medlemsbedrifter innen turbilsektoren. Dette arrangeres på Hotel Scandic Oslo Airport på Gardermoen 14.–15. januar.

 • Skaff deg obligatorisk bombrikke i tide

  Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn i næringå ha bombrikke i Norge. Innen denne datoen må derfor alle kjøretøy som omfattes av påbudet ha tegnet avtale og montert gyldig bombrikke på riktig måte i frontruten.

 • For lastebil og buss festes bombrikke nederst på ruten. Foto Marit Grøttheim

  Påbudt med bombrikke fra 1. januar 2015

  Regjeringen fastsatte på fredag ny forskrift om obligatoriske bombrikker for kjøretøy over 3 500 kg. Påbudet trer i kraft fra 1. januar 2015, og vil bidra til mer jevnbyrdige konkurransevilkår mellom norske og utenlandske godskjøretøy og turbiler.

 • Etterlyser klarere regler om kabotasje på turbilsiden

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte ny tiltak på kabotasjesiden på ettersommeren. De fleste var rettet mot godssektoren, og Transportarbeiderforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport har nå minnet statsråden om at mer må gjøres på turbilsiden.

 • Høring om obligatoriske bombrikker

  Departementet er altfor lite konkret med hensyn til hvordan påløpte bomavgifter på en effektiv måte kan innkreves fra utenlandske aktører. Dette må løses for at forslag til forskrift om obligatorisk bruk av bombrikker i kjøretøy på over 3,5 tonn skal virke etter hensikten, påpeker NHO Transport i sitt høringssvar.

 • Trollstigen. Foto: Tine Poppe

  NHOs Reiselivsråd ønsker innspill

  Regjeringen har trukket fram reiselivsnæringen som en viktig fremtidsnæring for Norge. Spørsmålet er om myndighetene gjør nok for å styrke næringen? NHOs Reiselivsråd inviterer til en topplederkonferanse for å få innspill til sitt videre arbeid.

 • Nå må norske turbusser momsregistrere seg for å kjøre i Danmark. Foto: Marit Grøttheim

  Innstramming av regelverk for turbilkjøring i Danmark

  Danske myndigheter skjerper inn regelverket for momsinnkreving fra utenlandske turbusser. Til nå har det vært en sjablongmessig beregning av merverdiavgift, fra 1. juli må alle utenlandske turbusser som kjører i Danmark registrere seg i det danske momsregisteret.

 • Nå må norske turbusser momsregistrere seg for å kjøre i Danmark. Foto: Marit Grøttheim

  Innstramming av regelverk for turbilkjøring i Danmark

  Danske myndigheter skjerper inn regelverket for momsinnkreving fra utenlandske turbusser. Til nå har det vært en sjablongmessig beregning av merverdiavgift, fra 1. juli må alle utenlandske turbusser som kjører i Danmark registrere seg i det danske momsregisteret.

 • 24 tiltak for mer like konkurransevilkår

  En utredning med 24 forslag til tiltak for å skape mer likeverdige konkurransevilkår mellom norske og utenlandske aktører innen gods- og persontransport ble lagt fram i dag. Utredningen er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe av fagetater, yrkesforbund og bransjeforeninger.

 • Transport får ikke lenger differensiert arbeidsgiveravgift

  Fra 1. juli 2014 blir det endringer i vilkårene for differensiert arbeidsgiveravgift. All transportvirksomhet må betale 14,1 prosent arbeidsgiveravgift.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 11 til 20 av totalt 116 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no