Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Turbil

 • Frykter mangel på turbiler

  Samferdselsdepartementet har foreslått at utenlandske turbilers virksomhet i Norge skal begrenses til 30 dager sammenhengende virksomhet og totalt 45 dager i løpet av ett år. Dette har fått deler av reiselivsbransjen til å frykte at det blir mangel på turbiler når årets turistsesong starter.

 • Ny førstehjelpsbrosjyre til yrkessjåfører

  NHO Transport har trykket opp et nytt opplag av brosjyren ”Førstehjelp på ulykkesstedet”. Innholdet er faglig oppdatert i forhold til de aller siste autoritative akuttmedisinske anbefalinger innen gjenopplivning. NHO Transport anbefaler våre medlemsbedrifter å bestille den nye brosjyren, slik at sjåførene blir kjent med ny, revidert gjenopplivningsmetode.

 • Ny håndbok i krise- og beredskapsledelse

  NHO Transport lanserer nå en helt ny håndbok i krise- og beredskapsledelse for buss- og godsbransjen med de siste faglige oppdateringer. Det framgår blant annet at regelmessig trening og øvelser på håndtering av en alvorlig ulykke er et av de viktigste kriterier for å lykkes i en krisesituasjon.

 • Sterkt engasjement på seminar om etterutdanning

  Det var omkring 50 deltakere på NHO Transports seminar om gjennomføring av den obligatoriske etterutdanningen for yrkessjåfører, som ble avholdt i Næringslivets Hus 11. februar. Det er tydelig at det jobbes intenst med organiseringen, oppstart og gjennomføringen av etterutdanningen i de fleste medlemsbedrifter. En del av sjåførene må ha gjennomgått den obligatoriske etterutdanningen innen utgangen av 2011, og en del av de større selskapene har allerede fått nødvendige godkjenninger og starter med interne kurs i disse dager.

 • Veglister for riksveger og fylkesveger

  Statens vegvesen har publisert en ny utgave av vegliste for riksveger og spesialtransport for 2011 med forskrift om vekter og dimensjoner. Veglister for fylkesveger og kommunale veger gjøres tilgjengelig i nettversjon etter hvert som de foreligger.

 • Strengere regler for utenlandske turbiloperatører

  Samferdselsdepartementet har nå kommet med forslag til regler for begrensing av utenlandske turbilselskapers virksomhet i Norge. Disse vil forhåpentligvis tre i kraft før den kommende turistsesongen. NHO Transport har jobbet lenge og aktivt med denne problemstillingen og er glad for at det endelig kommer strengere og mer konkrete regler på dette feltet.

 • Foreslår innstramminger i kabotasjereglene for turbil

  Transportbedriftenes Landsforening har ved flere anledninger bedt om klarere regler og kontroll av virksomheten til utenlandske turbiler i Norge. Samferdselsdepartementet vurderer nå en nærmere presisering av hva som ligger i begrepet midlertidig når det gjelder persontransportkabotasje utenfor rute.

 • Mot løsning i Trollstigen?

  Transportbedriftenes Landsforening (TL) og NHO  Reiseliv hadde nylig møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet om lengre busser i Trollstigen. Møtet ga håp om 13,1 meters busser i Trollstigen allerede neste år.

 • Uheldig konkurransevridning

  Media har i sommer vært opptatt av utenlandske turbussoperatørers virksomhet i ulike deler av landet. Det har kommet frem at mange utenlandske turbusselskaper opererer i Norge hele sommersesongen, og disse tilbyr både korte turer fra skip til hotell og lengre reiser rundt i landet. Prisen er langt lavere enn hva lokale selskaper tilbyr siden sjåførenes lønn- og arbeidsvilkår er dårligere enn hva norske sjåfører er vant med. Noen utenlandske operatører benytter også eldre busser med dårlige miljøegenskaper og begrenset komfort.

 • Trollstigen: Turbussbransjen klager på avslag

  Transportbedriftenes Landsforening (TL) og NHO Reiseliv klager på Vegdirektoratets avslag på søknad om å kjøre Trollstigen med 13,1 meters busser. Dette er en viktig sak for den lokale reiselivsnæringen, som står i fare for å bli utelatt i kjørerutene til turbiloperatørene.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Viser fra 101 til 110 av totalt 116 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no