Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Turbil

 • Ny aldersgrense for å kjøre lastebil og buss utenfor yrke

  Aldersgrensene for å ta førerkort på lastebil og vogntog - klasse C/CE – er hevet til 21 år. For å ta førerkort for buss – klasse D/DE – er aldersgrensen 24 år fra 19. januar 2013. Endringene vil ikke få praktisk betydning dersom man tar yrkessjåførkompetanse for å utøve yrket som bussjåfør eller godsjåfør.

 • Landets yngste bussjåfør

  Rune Gustavsen (18) fra Våler videregående skole avla i går førerprøven for buss som landets yngste. Rune er lærling hos Unibuss på Lillestrøm, og gleder seg nå til å jobbe som bussjåfør.

 • Flere bussjåførlærlinger

  Som en prøveordning er det nå mulig å bli bussjåførlærling etter Vg2 Transport og logistikk, og elevene skal snart velge lærebedrift. NHO Transport har derfor laget en egen brosjyre, som sammen med busslappen.no gir informasjon om bussjåføryrket. Vi har også invitert passasjerene til å dele sin beste busshistorie på busslappen.no.

 • Ingen endringer i tysk turbilavgift fra 1. januar

  Foreslåtte endringer i det tyske avgiftssystemet for utenlandske turbiler fikk ikke tilstrekkelig flertall i det tyske parlamentet like før jul. Den gamle ordningen fortsetter dermed inntil videre.

 • Permanent ordning med lengre busser i Trollstigen

  Samferdselsdepartementet vil nå gjøre prøveordningen med busser på 13,10 meter i Trollstigen permanent. Dette skaper forutsigbarhet for lokalt reiseliv og turbilbransjen, som lenge har fryktet konsekvensene hvis begrensningen på 12,40 meter hadde blitt stående.

 • Busser i 100

  Samferdselsdepartementet foreslår å endre trafikkreglene slik at fartsgrensen for busser i klasse III heves til 90 og 100 kilometer i timen, der fartsgrensen på stedet er 90 eller 100 kilometer i timen. De nye reglene trer i kraft fra 1. januar 2013.

 • Ingen dagsbegrensninger for utenlandske turbiler

  Samferdselsdepartementet vil ikke gå videre med planene om å begrense utenlandske turbilers virksomhet til 30 dager sammenhengende aktivitet og maksimalt 45 dager i løpet av ett år. Dette skyldes at en slik tidsbegrensning vil stride mot EU- og EØS-reglene. Dette fremgår av et brev fra departementet datert 26. november.

 • Sikkerhet og beredskap i fokus

  Forenkling, inkludering og oppfølging er viktige stikkord for beredskapsarbeidet i Telemark Bilruter. - Og ikke minst er det viktig at alle administrativt ansatte er godt kjent med konsernets beredskapsplan dersom en alvorlig ulykke skulle inntreffe, understreker disponent Svein Olav Straand.

 • Bred oppslutning om turbilseminar

  Et tyvetalls turbilmedlemmer og inviterte gjester møttes nylig på NHO Transports turbilseminar i Hardanger. På programmet stod sentrale temaer som kabotasje, ESAs rolle som overvåkingsorgan, turbilnæringens utfordringer og Statens vegvesens kontrollvirksomhet.

 • Lavutslippssoner i Europa

  På nettstedet www.lowemissionzones.eu er det samlet informasjon om til nå nærmere 200 lavutslippssoner i Europa. Nettstedet gir nødvendig informasjon om hvilke kjøretøyer som er tillatt i de enkelte lavutslippssonene, hvor sonene er og hvordan man kan få adgang til sonene.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 31 til 40 av totalt 116 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no