Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Turbil

 • Nye oblater for medlemmenes kjøretøyer

  NHO Transport har nå fått laget nye oblater for 2012 til bruk på medlemmenes kjøretøyer. Oblatene skal være en garanti for kvalitet og seriøsitet. Oblatene kan kun benyttes av våre medlemsbedrifter, og visse betingelser må oppfylles før oblatene tildeles.

 • Rekordoppslutning på Norwegian Travel Workshop

  Tross finanskriser i mange land verden over, har interessen for Norge som turistmål aldri vært større blant internasjonale reiselivsaktører enn i år. Under den årvisse Norwegian Travel Workshop (NTW) var det lagt til rette for cirka 8000 avtaler mellom utenlandske reisearrangører og norske reiselivsaktører.

 • Brudd i forhandlingene

  Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet brøt i 12-tiden i dag forhandlingene med NHO Transport innenfor både buss og gods.

 • Ny viktig rapport fra Statens Havarikommisjon

  Fredag 7. januar 2011 inntraff en alvorlig trafikkulykke på E8 i Lavangsdalen i Troms fylke. Fem personer mistet livet, to i en personbil og tre i en minibuss, fem personer ble alvorlig skadet, mens 30 av til sammen 42 busspassasjerer ble lettere skadet. Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har i dag offentliggjort sin undersøkelsesrapport og kommet med to viktige sikkerhetstilrådninger.

 • Anleggsstart i Trollstigen

  Statens vegvesen Region midt begynner allerede i slutten av april med et større anleggsarbeid for utbedring av Trollstigen. Dette er det glade budskapet fra ansvarlig byggeleder Per Brandli til NHO Transport.

 • Fortsatt mulig å melde seg på neste møte i Arbeidsgiverforum

  Gå ikke glipp av neste møte i Arbeidsgiverforum den 26. april, der hovedtema er utvikling av lokale lønnssystemer og gjennomføring av lokale forhandlinger i praksis. I tillegg blir det gitt en orientering om vårens tariffoppgjør, med fokus på gjennomgang av kravene og beredskap ved en eventuell konflikt.

 • Enighet innen fronfaget

  Norsk Industri og Fellesforbundet ble søndag formiddag enige om ny tariffavtale for industribedriftene. Enigheten kom etter at partene hadde forhandlet på overtid i 12 timer. Oppgjøret har ramme på 2,15 prosent, men det er før lokale forhandlinger er gjennomført.

 • Usikkert om tidspunkt for innføring av obligatorisk bombrikke

  Samferdselsdepartementet avholdt 12. april et informasjonsmøte for transportbransjen. Det dreide seg for det meste om EU- og EØS-relaterte saker, men det fremkom blant annet at innføringen av obligatorisk bombrikke kan bli utsatt til tidlig i 2013. På den annen side jobber departementet aktivt overfor EFTAs overvåkningsorgan med sikte på å få godkjent nye kabotasjeregler på turbilsiden.

 • Avvikler oblatordningen

  Samferdselsdepartementet avvikler ordningen med kontrollmerker for kjøretøy fra og med 2012. NHO Transport har tidligere stilt seg positive til dette i sin høringsuttalelse, og mener avvikling av oblatordningen vil medføre en vesentlig forenkling for medlemsbedriftene og bileiere generelt.

 • Kravutveksling i transportoppgjøret

  Tariffoppgjøret i transportsektoren er i gang. NHO Transport møtte i dag, onsdag 28. mars, arbeidstakerorganisasjonene Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet for å utveksle krav knyttet til Bussbransjeavtalen. Kravene vedrørende Transportoverenskomsten og Miljøoverenskomsten vil bli utvekslet litt senere.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 51 til 60 av totalt 116 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no