Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Turbil

 • Nytt opplæringstilbud for å bli bussjåfør

  Til høsten igangsettes et nytt opplæringstilbud for bussjåfører i videregående skole. NHO Transport har sammen med arbeidstakerorganisasjonene arbeidet med tilpasninger og ekstra krav til opplæringen slik at opplæringen skal skje under trygge og gode vilkår hvor trafikksikkerhet har høyeste prioritet.

 • Forlenger prøveordning i Trollstigen

  Samferdselsdepartementet viderefører prøveordningen med lengre busser i Trollstigen også i 2012-sesongen. Dette er svært positivt for både turbil- og reiselivsnæringen, mener NHO Transport.

 • Oslofjordtunnelen nattestenges

  Fra og med mandag 5. mars 2012 blir Oslofjordtunnelen nattestengt i tidsrommet 21.00 – 06.00. I ukene som kommer vil tunnelen være stengt i dette tidsrommet fra og med natt til mandag til og med natt til fredag. Årsaken til stengingen er at det skal etableres 26 evakueringsrom for å bedre personsikkerheten i tunnelen.

 • Høring: Økt fartsgrense for buss

  Vegdirektoratet foreslår økt fartsgrense for klasse III-busser fra 80 til 90 km/t på veier med fartsgrense 90 eller 100 km/t. NHO Transport utarbeider nå et høringssvar, og inviterer medlemmene til å komme med innspill og synspunkter.

 • Prøveprosjekt for rekruttering av bussjåfører fra fylte 18 år

  Det skal settes i gang et prøveprosjekt for rekruttering av bussjåfører etter samme som modell som man utdanner yrkessjåfører for godssektoren. Det innebærer at man kan starte å utdanne bussjåfører fra fylte 18 år.

 • Utsettelse av nye kabotasjeregler

  Dagens Næringsliv kunne i dag melde at iverksettelsen av nye kabotasjeregler for turbiler er utsatt på ubestemt tid. Utsettelsen skyldes en del uavklarte spørsmål i forhold til EU-/EØS-regelverket. Nå må man se på andre mulighter for å kontrollere utenlandske turbilers virksomhet i Norge kommende sesong.

 • Stort engasjement på tariffkonferanse

  NHO Transport avholdt tariffkonferanse for medlemsbedriftene i Trondheim 15. februar. Både de formelle og praktiske sider ved vårens oppgjøret ble gjennomgått, og arbeidet så langt ble beskrevet. I tillegg ble forventede krav fra arbeidstakersiden og mulige krav fra arbeidsgiversiden diskutert, noe som skapte et sterkt engasjement.

 • Slutt på kontrollmerker på kjøretøy

  Vegdirektoratet har foreslått at bruk av kontrollmerker på kjøretøyers nummerskilt skal opphøre. NHO Transport er positiv til forslaget, som vil medføre en vesentlig forenkling for medlemsbedriftene og bileiere generelt.

 • Lys i enden av Oslofjordtunnelen

  Statens vegvesen vil nå åpne Oslofjordtunnelen for tyngre kjøretøy inntil 12 meter, men kjøretøy med farlig gods må fortsatt finne andre omveier. Det antas at tunnelen kan åpnes for alle kjøretøy i juni etter å ha vært stengt for kjøretøy over 7,5 tonn siden brannen i et vogntog 23. juni i fjor.

 • NHO-medlemmene får "Min side"

  NHO gjør medlemskontakten enklere og lanserer Min side. Her kan medlemmene levere årsoppgave og oppdatere opplysninger om bedriften. Min side inneholder også oversikt over nyttige verktøy og medlemsfordeler.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Viser fra 61 til 70 av totalt 116 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no