Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Turbil

 • Veglister for riksveger og spesialtransport

  Statens vegvesen har publisert nye utgaver av veglistene for 2012 med regler for aksellast, totalvekt, lengde og bredde for kjøretøyer. Veglistene gir en total oversikt over hvilke begrensninger som gjelder på hvilke veger.

 • Obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy utsatt

  Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Lars Erik Bartnes, har nå opplyst at innføring av obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy er utsatt. Departementet hadde opprinnelig lovet at ordningen skulle være på plass før 1. juli 2012. Innføring av obligatorisk bombrikke er viktig for å utligne noen av konkurranseforskjellene mellom norske operatører og utenlandske vogntog og turbiler.

 • Ny usikkerhet om nye kabotasjeregler

  Samferdselsdepartementet varslet 21. november 2011 at nye regler for kabotasjevirksomhet på turbilsiden ville tre i kraft fra og med 1. april i år. Utenlandske turbiler skulle fra og med denne datoen kun operere i Norge 30 dager sammenhengende og maksimalt 45 dager i løpet av ett år. Nå er det fare for at innstramningen kan bli utsatt.

 • Fortsatt mulig å melde seg på regionale tariffkonferanser

  NHO Transports regionale tariffkonferanser nærmer seg, og det er fortsatt mulig å melde seg på konferansene i Trondheim og Oslo henholdsvis 15. og 22. februar. Konferansene vil ta for seg ulike sider ved det kommende tariffoppgjøret.

 • Yrkessjåførenes hverdag under politisk lupe

  Det var høringsmøte i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. januar, hvor yrkessjåførenes hverdag var temaet. Det var et bredt spekter av organisasjoner til stede, og temaene var mange og komplekse. Utgangspunktet for høringsmøtet var et Dokument 8-forslag fra Fremskrittspartiets medlemmer av komiteen.

 • Endringer tariffkonferanser – ny påmeldingsfrist 20.01.12

  NHO Transport har valgt å gjøre noen endringer i planene for regionale tariffkonferanser i februar. Foreningen vil konsentrere seg om to arrangement i stedet for fire. Det blir dermed tariffkonferanser for medlemsbedriftene i Trondheim 15.02.12 og i Oslo 22.02.12. På grunn av endringene er også påmeldingsfristen forskjøvet til 20.01.12.

 • Velkommen på regionale tariffkonferanser

  NHO Transport avholder regionale tariffkonferanser for sine medlemsbedrifter i Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Oslo i februar. Det er ingen deltakeravgift, men det haster med å melde seg på.

 • Stortingshøring om en bedre hverdag for yrkessjåførene

  Det er levert inn et såkalt Dokument 8-forslag om å forbedre yrkessjåførenes hverdag. Forslagsstillerne fremmer tiltak som etter deres vurdering enkelt kan settes i verk og vil gi yrkessjåførene en bedre arbeidssituasjon.

 • Kabotasje – også i Sunnmørsposten

  Sunnmørsposten har også engasjert seg i debatten om nye regler for kabotasje for turbiler, som innføres 1. april 2012 og innebærer at disse kun kan operere i Norge 30 dager sammenhengende og totalt 45 dager i løpet av ett år. NHO Transport deler ikke Sunnmørspostens syn og imøtekom dette gjennom en helsides kronikk i avisen 10. januar 2012.

 • Ufullstendig og misvisende om kabotasje

  Dagens Næringsliv hadde like før jul flere oppslag om forslag til nye kabotasjeregler for persontransport og mulige konsekvenser for deler av hotellnæringen. Artiklene har etter NHO Transports syn vært noe ufullstendige og misvisende, og administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, hadde på denne bakgrunn et lengre innlegg i Dagens Næringsliv 31.12.11.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Viser fra 71 til 80 av totalt 116 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no