Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Turbil

 • Fortsatt usikkerhet om Oslofjordtunnelen

  Statens vegvesen har nå bekreftet at Oslofjordtunnelen vil bli åpnet igjen for kjøretøy under 7,5 tonn i slutten av uke 27. Det er på den annen side usikkert når tyngre kjøretøy igjen kan ta tunnelen i bruk.

 • Uvisst når Oslofjordtunnelen åpner for tyngre kjøretøy

  Oslofjordtunnelen har vært stengt for all trafikk etter branntilløp og kraftig røykutvikling fra et vogntog 23. juni. Tunnelen åpnes for kjøretøy under 7,5 tonn i slutten av uke 27, men det er fortsatt uvisst når tunnelen blir tilgjengelig for kjøretøy over 7,5 tonn.

 • Forvirring omkring kabotasjeregler på turbilsiden

  Turbilselskapene hadde store forventninger til årets turistsesong etter at Samferdselsdepartementet i januar sendte nye regler for kabotasje på høring. Det var ventet at disse skulle iverksettes før årets turbilsesong startet, men dette ble ikke gjort. NHO Transport jobber nå for at de nye reglene skal bli gjort gjeldende i god tid før 2012-sesongen.

 • Kvalitetsstempel: NHO Transports kjøretøyoblater

  NHO Transport har fått laget oblater med foreningens navn samt årstall til bruk på medlemmenes kjøretøyer. Oblatene skal være en garanti for kvalitet og seriøsitet.

 • NHO Transport: Vellykket turbilseminar

  NHO Transport arrangerte nylig et vellykket turbilseminar for 20 av bransjens mest sentrale aktører. Seminaret var startskudd for foreningens nye satsing på de utfordringen turbilbransjen og våre medlemmer står overfor.

 • Bekrefter lengre busser i Trollstigen

  NHO Transport har i dag fått bekreftelse fra Statens vegvesen om prøveordning med lengre busser i Trollstigen. Dette etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet og etter lang tids påtrykk fra NHO Transport og NHO Reiseliv. Prøveordningen forutsetter at visse vilkår er oppfylt.

 • Prøveordning med lengre busser i Trollstigen

  NHO Transport ønsker å ta i bruk lengre busser i Trollstigen. Ifølge Sunnmørsposten gir nå samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa klarsignal for et prøveprosjekt med lengre busser i sommer.

 • NHO Transport inviterer til turbilseminar

  Torsdag 14. april 2011 inviterer NHO Transport medlemmene til turbilseminar med mange aktuelle temaer. Blant annet vil forskningsleder Petter Dybedal fra Transportøkonomisk institutt presentere en rykende fersk analyse av utenlandsk turbiltrafikk i Norge.

 • Yrkessjåførforskriften: Avklaring om etterutdanning

  NHO Transport har brakt på det rene at det i forbindelse med gjennomføring av modul 6 i etterutdanningen for yrkessjåfører åpnes for at den tiden eleven deltar i individuell kjøretrening uten selv å kjøre, kan godskrives som undervisning. Forutsetningen er at det overfor myndighetene dokumenteres at dette gir læring og at dette kan sies å erstatte eventuell undervisning på annen måte.

 • Innføring av obligatorisk bombrikke

  Vegdirektoratet arbeider nå med regler for obligatorisk bombrikke for alle kjøretøy over 7,5 tonn på norske veier. Kravet inntrer når et kjøretøy passerer den norske grensen, og nye regler vil bli innført senest 1. juli 2012. Hensikten er å redusere mulighetene for å unndra avgifter for utenlandske gods- og turbiler.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Viser fra 91 til 100 av totalt 116 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no