Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Høring om merverdiavgift på kabotasjekjøring

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Høring om merverdiavgift på kabotasjekjøring

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 07.01.2015
Stortingets Finanskomite avholdt høringsmøte i går ettermiddag vedrørende et såkalt Dokument 8-forslag om merverdiavgift på kabotasjekjøring. Det var forholdsvis bred enighet om at alle som driver kommersiell transport burde inngå i merverdiavgiftssystemet, noe som enkelt kan løses ved at grensen for merverdiavgiftsregistrering for denne næringen settes til null. Dermed vil også all kabotasjekjøring i Norge bli merverdiavgiftspliktig.

Fire stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet stod bak Dokument 8-forslaget, og seks organisasjoner deltok på høringsmøtet i Stortinget. NHO Transport påpekte innledningsvis at det nå kunne ligge an til et bredt politisk flertall for å gjøre noe på skatte- og avgiftssiden når det gjelder kabotasjekjøring, og administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, begrunnet dette som følger:

– To av opposisjonspartiene har fremmet dette Dokument 8-forslaget, de borgerlige partiene har i sitt budsjettforlik av 21.11.14 anmodet regjeringen om å utrede en betalingsordning for utenlandske vogntog, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa i en pressemelding 18.07.14 at han vil gjennomgå skatte- og avgiftssystemet på dette feltet.

 

Behov for kontroll og forenkling

NHO Transport påpekte også at utenlandske transportører på kabotasjeoppdrag får det beste fra ”to verdener” med dagens system.

– Til tross for at Skattedirektoratet i et notat til Finansdepartementet av 16.03.11 påpeker at kabotasjevirksomhet med omsetning på over 50.000 kroner skal være merverdiavgiftspliktig, har ikke dette vært fulgt opp kontrollmessig. I tillegg hevder Skatt Øst i et høringsbrev av 06.08.12 at utenlandske transportører lett kan kamuflere kabotasjekjøring som internasjonal transport, og dermed få refundert inngående merverdiavgift ved kjøp av eksempelvis drivstoff og verkstedtjenester i Norge. Dermed slipper de å belaste kundene med utgående avgift, men får selv refundert inngående merverdiavgift, hevdet Stordrange.

En null-grense for merverdiavgiftsregistrering bør kunne innføres raskt og uten store ekstrakostnader siden registeret allerede er etablert. Det ble fra flere hold også poengtert at en nullgrense vil være enkel å følge opp fra kontrollinstansenes side og kan gi verdifulle data vedrørende omfanget av kabotasje. Virke fremholdt at registrering og oppfølging i forhold til Merverdiavgiftsregisteret burde bli langt enklere.

– Mens det tar to dager å bli merverdiavgiftsregistrert i Nederland, tar det opp til seks måneder i Norge, hevdet fagsjef i Virke, Morten Sandberg.

 

Ikke alle problemer er løst

Høringsmøtet ble avsluttet med en spørrerunde, hvor blant annet obligatoriske bombrikker ble berørt. Flere av organisasjonene gav da uttrykk for at man var glad for at obligatoriske bombrikker ble innført per 01.01.15, men at det burde vært et strengere betalingsregime for utenlandske aktører. Under spørsmålsrunden påpekte Stordrange også at obligatorisk merverdiavgiftsregistrering ikke løser alle problemer på kabotasjesiden.

– Det bidrar til å skape litt mer likeverdige konkurransevilkår mellom norske transportører og utenlandske aktører som driver lovlig kabotasje. Problemene med ulovlig kabotasje på godssiden kan kun løses ved å øke kontrollen med hensyn til regelen om maksimalt tre oppdrag på syv dager. På turbilsiden må bestemmelsen om midlertidighet konkretiseres og begrenses på en eller annen måte.

Notat fra NHO Transport til Stortingets finanskomite

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no