Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Nyttig forum for turbilaktører

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Fra NHO Transports turbilseminar i januar 2015.
Morten Lien fra Arbeidstilsynet orienterer på NHO Transports turbilseminar i midten av januar. Foto: Marit Grøttheim

Nyttig forum for turbilaktører

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 16.01.2015
Markedssituasjonen, kabotasje og allmengjøring var blant sakene som ble tatt opp på Turbilseminaret for NHO Transports medlemmer 14.-15. januar.

Et krevende og stadig strammere marked ble beskrevet av medlemmene som deltok på turbilseminaret, samtidig som vurderingene av siste sesong varierte en del avhengig av i hvilke segmenter man har hovedvirksomheten.

 

Kabotasje

Arbeidet for innføring av obligatorisk bombrikke er endelig kronet med hell, men manglende forhåndsbetaling for utenlandske aktører er en svakhet ved systemet. Det må på plass en fungerende innkrevingsordning som sikrer målsettingen om mer likeverdig konkurranse.

Definisjon av hvilket omfang turbilkabotasje kan ha mangler fortsatt, og det hindrer en effektiv kontroll. Mulige løsninger ble diskutert. NHO Transport skal, sammen med andre interesseorganisasjoner, ha et møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet 28. januar om kabotasje i persontransport.

 

NHO Forsikring

Norwegian Brooker som er megler for medlemstilbudet NHO Forsikring, orienterte om ordningen. De kunne vise til en innsparing på 15–25 prosent i forsikringspremie for medlemmer de har forhandlet forsikring for.

De informerte også om ordningen ”Skadestopp” – et system for forebyggende arbeid for å få ned antall skader. Det kan påvirke pris på forsikring, og innføring av systemet kan bidra til å gi grunnlag for ISO-sertifisering. Selskapene kan få gratis hjelp både til igangsetting av ”Skadestopp” og bistand underveis. Informasjon om NHO Forsikring og kontaktdata finnes på transport.no.

 

Medlemsundersøkelse 2014

Resultater av medlemsundersøkelse ble presentert, og foreningens turbilarbeid diskutert. Forbedringsområder og forslag til saker ble spilt inn. Flere ga uttrykk for at de mente foreningen har et mye bedre tilbud til turbilmedlemmene enn tidligere, og de så det som nyttig å ha fått sitt eget forum.

 

Allmengjøring

Yrkestrafikkforbundet ønsker å få innført allmengjøring av lønn i turbilbransjen for å sikre samme lønnsvilkår for utenlandske sjåfører som for norske. Advokat Johannes Straume orienterte om mulige konsekvenser av dette. Flere stilte seg positive til allmengjøring, men det er en viktig forutsetning å sikre at det finnes reelle kontrollmuligheter og at det gjelder for all turkjøring, også kabotasje.

 

Arbeidstilsynet

Det er varslet et sterkere engasjement i noen utvalgte bransjer som Arbeidstilsynet mener er spesielt utsatte når det gjelder fare for uakseptable lønns- og arbeidsforhold, deriblant gods- og turbilvirksomhet. Morten Lien, prosjektleder for tilsynssatsingen i Arbeidstilsynets Region Indre Øst, informerte.

 

Neste turbilsamling i NHO Transport blir 3. september i Oslo.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no